Av de 10 000 studieplassene som står ledige, skyldes 4600 at studenter med plass ikke møtte opp, skriver Khrono. Antallet studenter som ikke møtte opp, er omtrent som i fjor.

Antall ledige plasser tilsvarer 17 prosent av de planlagte studieplassene. Lærerutdanningene og utdanninger i pedagogikk har høyest andel tomme studieplasser, skriver Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

En kartlegging som Khrono har gjort, viser at 1275 studieplasser for grunnskolelærere står ledige. Det tilsvarer over 40 prosent av studieplassene.