– Det er knyttet stor usikkerhet til kreftstudiene på mennesker og spesielt til hva deltakerne får i seg av aspartam. WHO har derfor ikke endret det akseptable daglig inntaket (ADI) av aspartam. Mengdene av aspartam som vi får i oss i Norge, overskrider ikke dette inntak, sier Husøy til NTB.

Natt til fredag erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) det kunstige søtningsstoffet aspartam som mulig kreftfremkallende. Den mulige kreftrisikoen gjelder spesifikt leverkreft. Mengden aspartam folk flest får i seg i dag, er imidlertid trygg, mener WHO, som i stedet oppfordrer til moderasjon.

Den tidligere etablerte anbefalingen om et maksimalt daglig inntak på opptil 40 milligram aspartam per kilo kroppsvekt, blir stående. En voksen som veier 70 kilo må derfor drikke mellom tre og fem liter lettbrus med aspartam for å overstige denne grensen, så lenge personen ikke får i seg aspartam fra andre mat- og drikkevarer.

– Vi støtter konklusjonen i risikovurdering fra WHO. Slik som inntaket er blant nordmenn i dag, også blant høykonsumforbrukere, så er inntaket lavere en grenseverdien for aspartam og det er liten grunn til bekymring, sier Husøy.