Andelen varierte fra 4 til 13 prosent i ulike bransjer, viser FHI-studien.

11.000 norske arbeidstakere ble spurt om de hadde opplevd seksuell trakassering fra berusede kolleger, og 6 prosent av dem svarte ja. Det tilsvarer 150.000 arbeidstakere.

Bransjene med høyest andel alkoholrelatert seksuell trakassering var innen forsvar, politi, juss og vakt og turisme og hotell. Der var andelen 13 prosent.

Unge og kvinner utsatt

Studien viser også at risikoen for å bli utsatt for seksuell trakassering av kolleger øker dersom man drikker i jobbsammenheng, blir full i slike sammenkomster eller hvis man er ung eller kvinne.

Det er den første studien som undersøker forekomsten av alkoholrelatert seksuell trakassering i en rekke ulike bransjer.

– Organisasjonsklima blir i økende grad sett på som en bidragsyter til seksuell trakassering på arbeidsplassen. Kunnskap om bransjeforskjeller kan derfor være nyttig når man skal sette inn tiltak for forebygging, sier seniorforsker Ingeborg Lund.

Ingen metoo-effekt

Metoo, som var en bevisstgjøringskampanje som startet i 2017, har tilsynelatende hatt liten effekt i norsk arbeidsliv.

Under metoo ble det hevdet at alkohol i jobbsammenheng spilte en viktig rolle i flere tilfeller av seksuell trakassering.

– I studien vår fant vi at andelen trakassering var den samme både før og etter 2017, sier Lund.