Rentesatsene for både tre, fem og ti år faller med rundt et halvt prosentpoeng.

For tre års binding er renten nå 4,544 prosent. Med fem års binding er renten 4,343 prosent, og med ti års bindingstid er renten 4,275 prosent.

Den flytende renten fra 1. mars er 5,032 prosent. 98 prosent av kundene i Lånekassen har flytende rente.

– Interessen for å binde renten på studielånet er lav, og det siste året har interessen vært lavere enn noen gang – færre enn 1000 kunder bandt renten i 2023. Av dem som betaler ned på studielånet sitt i dag, har 98 prosent flytende rente, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

I underkant av 800 000 av Lånekassens kunder betaler ned på studielånet i dag. 774 100 har flytende rente, mens 15.100 har fastrente.