Det viser tall fra Medieundersøkelsen 2018, som Klassekampen viser til.

I 2014 svarte om lag halvparten i aldersgruppa 16–25 år at de hadde deltatt i nettdebatter i medienes kommentarfelt og på sosiale medier. Fire år senere er denne andelen redusert til en tredel. Blant eldre er tendensen motsatt.

– Vi tror de unge skremmes vekk. Det er bekymringsfullt, fordi nettdebatter er et viktig lavterskeltilbud for å diskutere samfunnsviktige spørsmål, sier medieforsker Erik Knudsen ved Universitetet i Bergen. Han har vært faglig ansvarlig for undersøkelsen.

Det kommer også fram et annet moment som bekymrer forskerne. Antallet spurte som sier de har blitt hetset på sosiale medier, har i samme tidsperiode økt fra 14 til 21 prosent. Knudsen tror en del av forklaringen er økningen i tjenester som tillater folk å være anonyme.

Det liker de yngre mindre. 12 prosent færre mener mediene bør tillate anonyme innlegg, altså kun 28 prosent av de spurte. Og hver tredje blant de yngre mener mediene bør gripe mer inn og fjerne ytringer mer enn de gjør i dag.

Medieundersøkelsen gjennomføres årlig og vil bli presentert i sin helhet under bransjetreffet Nordiske Mediedager i Bergen i mai.