De nye forskningsprisene deles ut for første gang 1. mars i år. Hver pris er på 500.000 kroner. Årets vinnere er kreftforsker Kyrre Eeg Emblem (37), nanoteknolog Øivind Wilhelmsen (32) og språkforsker Terje Lohndal (32), skriverForskningsrådet på sine hjemmesider.

Emblem er forskningsgruppeleder ved Avdeling for diagnostisk fysikk, Klinikk for radiologi og nukleærmedisin ved Oslo universitetssykehus. Han forsker på hvordan MR-maskiner kan forutsi hvordan ulike behandlingsformer fungerer på mennesker med kreft. Wilhelmsen er forsker ved SINTEF og professor II ved NTNU, og han forsker på økt forståelse av boble- og dråpedannelse på nano-skalanivå. Lohndal forsker på om det finnes spesielle mekanismer som styrer menneskets språkevne. Han er professor i engelsk lingvistikk ved NTNU og professor II ved UiT Norges arktiske universitet.

Forskningsrådet skriver at det deles ut én pris innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, én innenfor medisin, helsefag og biologi, og én innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Prisvinneren må være yngre enn 38 år ved nominasjonsfristen.