Folkehøyskolene har ingen søknadsfrist, men starter opptaket 1. februar. Deretter er det rullerende opptak så lenge det finnes ledige plasser ved den enkelte skole og linje.

– Det har vært knyttet stor spenning til hvordan søkertallene kom til å se ut i år, og foreløpig ser det veldig lyst ut. Vi har fått 23.467 søknader så langt, mot 20.710 på samme tid i fjor, sier informasjonsrådgiver Marit Asheim i Folkehøyskolene til Nynorsk Pressekontor.

I starten av juni hadde rundt 7.000 elever takket ja til plass ved en folkehøyskole. Skoleåret 2019/2020 hadde skolene en «all time high» med nær 7.913 elever.

Informasjonsrådgiver Asheim tror den spesielle våren kan ha ført til at flere ser behovet for et sosialt skoleår, slik man får på en folkehøyskole. Det er 83 folkehøyskoler i Norge med over 700 ulike linjer.