Greta Thunberg er en kjent klimaktivist som tidligere har fortalt om sin klimaangst.

Nå viser ny studie fra britiske forskere hvor utbredt klimaangst er – i all fall blant briter.

For i 2020 og 2021 har 1338 voksne briter svart på en nettbasert spørreundersøkelse, skriver Forskning.no som omtalte studien først.

Disse opplevde klimaangst

Nesten halvparten svarte at de er svært eller ekstremt bekymret for klimaendringer.

Andelen som oppga at de opplevde klimaangst? Bare 4,6 prosent.

Disse opplevde oftest klimaangst, ifølge undersøkelsen:

  • Unge folk

  • De som så eller hørte mye på nyheter

  • De som allerede hadde andre angstproblemer

Overrasket

Denne studien skiller seg ut fra lignende studier, ifølge Thea Gregersen, forsker ved NORCE, som Forskning.no har snakket med. Hun jobber med klimapsykologi.

Til nettstedet sier hun at begrepet er upresist, men at de i denne studien har anerkjent at det er forskjell på angst og bekymringer. Vanligvis har de to følelsene mye blitt sett på som det samme i undersøkelser som dette, sier hun.

Derfor overrasker funnene forskeren.

– Jeg er derfor overrasket over at det bare er rundt halvparten i befolkningen som sier at de er bekymret for klimaendringene, sier hun til Forskning.no.