3,7 prosent av ungdom bruker nå midler fått av lege for å kunne sove bedre, skriver NRK. Enkelte sovemidler ble 1. januar 2020 reseptfrie.

Det finnes ikke en enkel forklaring på økningen, men søvnforsker Børge Sivertsen ved Folkehelseinstituttet (FHI) peker på to mulige forklaringer.

– Det har nok blitt en større åpenhet rundt søvnproblemer. Flere får behandling for det. Men så er nok også terskelen blitt litt lavere for å skrive ut sovemidler, sier Sivertsen.

Han forteller videre at FHI ikke er udelt positive til at sovemedisinbruken i denne aldersgruppen øker. Det er en alder hvor søvnen endres mye.

– Det er problematisk at man begynner å medisinere denne aldersgruppen i så stor skala, sier han.

Han mener også at mange sovemidler kan være vanedannende.

– Det står jo på de fleste pakningene at bruk over noen få uker skal unngås, opplyser forskeren.