– Når du er uføretrygdet, er du ute av systemet. Da er du stemplet som ferdig. Du får penger og skal ikke ut i jobb. Og hvis du ønsker det, må du gjøre det selv.

Det sier Lise Klevstuen (32), som ble ufør som 25-åring, til Trd.by.

Tall fra NAV viser at det var 21 201 uføre under 29 år i Norge ved utgangen av første halvår 2021.

Frende forsikring skriver om det i en pressemelding.

– Det er et historisk høyt tall. 350 unge voksne mellom 18-29 år er blitt uføre de siste 12 månedene. Det er nesten en person hver eneste dag, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring.

– Vi har ikke god nok hjelp

En ny undersøkelse viser også at halvparten av norske studenter kjenner noen som er ung og ufør.

– Antallet uføre øker, og det bekymrer, sier Skjerven i meldinga.

Funnet kommer fra en undersøkelse Sentio har utført for selskapet.

Klevstuen, som bor i Trondheim, forteller at det var hennes mentale helse som førte henne ut i uføre. Hun tror det er hvordan systemet er lagt opp som fører så mange unge ut i samme situasjon som henne.

– Jeg synes ikke vi har god nok hjelp til de som trenger både å mestre sin egen sykdom og få støtte ut i jobb og studier, sier Klevstuen.

Og psykiske lidelser blir pekt på som en viktig årsak til uførhet blant unge.

– Derfor er det viktig å sette inn forebyggende tiltak allerede på videregående skole. Bedre individuell oppfølgning, lavterskeltilbud for de med lette til moderate symptomer og sterkere satsning på arbeidsrettede tiltak for de som faller ut av skolen er viktig, sier fagansvarlig psykolog Oshadie Samarkoon i den digitale helsetjenesten Eyr.

– Å stå uten jobb er en ekstra psykisk belastning, ifølge psykologen.

Faller tidlig ut av arbeid

– Vi mennesker har behov for økonomisk trygghet i tillegg til å føle tilhørighet og mestring. Dette er grunnen til at arbeid har en positiv effekt på oss. I tillegg er det slik at hvis du faller ut av arbeid i ung alder, så får du en dårligere tilknytning senere i livet, sier hun.

Den oppfatningen har også Klevstuen.

– Mange blir kanskje presset ut i ting man ikke ønsker selv. Hvis systemet var slik at man selv fikk bestemme seg for ting man ville prøve, er det ikke sikkert de hadde endt opp på uføretrygd, tror hun.

– For meg personlig var det en kjempelettelse at det fantes en stønad som var fast, som ikke stilte masse krav og ikke gjorde meg sykere. Samtidig innebærer den stønaden at man ikke får noe hjelp lenger, sier hun.

Klevstuen forteller at da hun følte seg bedre etter en lengre tids sykdom, hadde hun ingen å kontakte.

– Jeg fikk ikke hjelp. Derfor føles det som man må velge mellom stabil økonomi eller å ønske hjelp til å komme seg ut i jobb og studier, sier 33-åringen, som forteller at hun følte seg så godt som frisk før pandemien, men opplevde tilbakefall under den.

Hun var ikke alene om å slite mer under pandemien.

Bekymret for å bli syk selv

I undersøkelsen kommer det også fram at de unge ikke bare kjenner til uførhet i egen omgangskrets.

Mange går også med en frykt for å ende i samme situasjon selv.

– Vi har også spurt studentene om de er bekymret for å bli langvarig syke selv. Hele 2 av 3 svarer at de er det, sier Helge Skjerven i Frende Forsikring.

NAV forklarer veksten i andelen unge med en kombinasjon av endringer i regelverk, helse og demografi de siste 30 årene. En konkret faktor som trekkes fram er flere barn og unge med psykiske lidelser. En annen viktig årsak er at Tidsbegrenset uføretrygd ble innført i 2004 og utsettelsen av tidspunktet for når uføretrygd innvilges.