Én av ti nordmenn får årlig forskrevet sterke smertestillende med opioider. Medikamentene er svært avhengighetsskapende og de har overtatt heroin på overdosestatistikken, skriver TV 2.

– Vi er bekymret for den totale bruken av smertestillende preparater, og at vi har sett en uheldig utvikling når det gjelder overdoser og dødsfall, sier Jakob Linhave, som er avdelingsdirektør for psykisk helse og rus i Helsedirektoratet, til kanalen.

Medisinene er viktige for pasienter med akutte smerter, skader eller som er under kreftbehandling, men Linhave mener at de ikke har god nok kontroll over bruken av legemidlene.

– Jeg tror ikke noen er klar over hvor raskt du kan bli avhengig og hvilke konsekvenser det fører med seg. Forskning viser at noen blir avhengig av disse medikamentene allerede etter en uke, sier han til TV 2.

Omtrent 60.000 nordmenn er langtidsbrukere av smertestillende med opioider, 6000 av dem har et risikofylt forbruk, ifølge FHI. Det kan føre til innstramminger.

– Ja. Nå når vi får mer kunnskap fra FHI, så ser vi på om det er tiltak vi må sette inn og om retningslinjene må bli tydeligere, forteller Linhave.