– Per i dag mottar vi tilstrekkelig med vernepliktige med erfaring fra klasse B manuell, men det kan potensielt bli en økende utfordring i årene fremover i tid. Den utfordringen kan dog reduseres dersom innføring av nye lastevogner går som planlagt, skriver oberstløytnant og bataljonssjef Espen Sivertsen i Stridstrenbataljonen i en epost til Forsvarets forum.

I fjor ble det gjennomført over 150 000 oppkjøringer i Norge, ifølge Statens vegvesen. Andelen som ble gjennomført på automatgir, var på 57 prosent og er stadig stigende.

Tar man oppkjøring med manuelt gir, kan man kjøre biler med automatgir, men ikke motsatt. I Forsvaret brukes det mange type kjøretøy, både tunge og lette, som krever førerkort med manuelt gir.

Sivertsen opplyser at de er bevisste på at stadig flere tar automatgir-lappen og forklarer at de er i ferd med å bytte ut de manuelle kjøretøyene med automatgir.

– Behovet for vernepliktige med manuell klasse B vil reduseres i årene fremover. Forsvaret og Hæren gjennomfører en større utskiftning av lastevognporteføljen, hvor de nye lastevognene har en automatgirkasse, opplyser Sivertsen.