I hele fjor fikk 1030 studenter enten annullert eksamen eller ble utestengt for et semester eller to. Det er en vekst fra 2020 på 36 prosent. Fra 2019 til 2020 økte antallet saker med 54 prosent, skriver avisen.

For tiden er det 407 saker på studenter som er utestengt fra norske universiteter og høgskoler. Tallene er hentet fra Registeret for utestengte studenter, Rust, og viser hvor mange studenter som akkurat nå er utestengt.

Dette øyeblikksbildet er det høyeste som er rapportert siden registeret ble etablert for åtte år siden, ifølge Khrono. I alt 378 saker handlet om juks, mens 23 saker handlet om skikkethetsvurderinger.

– Som nytt ser vi saker der studenter bruker betalingsnettsider, der de kjøper seg svar på oppgaver. Ellers er det hovedsakelig plagiering eller ulovlig samarbeid som sakene handler om, sier fungerende utdanningsdirektør Marlene Romme ved Universitetet i Agder.