I en omfattende studie om vold og overgrep mot barn og unge dokumenterer Velferdsforskningsinstituttet NOVA i hvilket omfang gutter og jenter i videregående skole har vært utsatt for seksuell vold.

– Omfanget av seksuell vold har økt betydelig fra 2015 til 2023 for både jenter og gutter. For nesten alle former for seksuell vold vi har kartlagt, har andelen utsatte doblet seg i løpet av denne perioden, skriver forskerne bak studien.

Undersøkelsen baseres på spørreskjemaer blant elever i videregående skole som er gjennomført tre ganger: I 2007, i 2015 og i 2023. Analyseutvalget består av 15.409 elever mellom 16 og 19 år

Fire av ti jenter

I undersøkelsen skilles det mellom mildere seksuelle krenkelser og grove seksuelle krenkelser. For eksempel er det å bli ufrivillig befølt av noen, eller å bli tvunget til å beføle en annen, ansett som en mildere krenkelse. Å bli forsøkt tvunget eller truet til ulike former for sex, eller å bli utsatt for ulike former for voldtekt, mot sin vilje eller mens man sov eller var ruset, er oppgitt som grove seksuelle krenkelser.

I alt 39 prosent av jentene i undersøkelsen svarer at de har blitt utsatt for minst ett tilfelle av ulike former for seksuell vold i løpet av livet. 9 prosent av guttene oppgir det samme. Disse svarene omfatter både mildere og grove seksuelle krenkelser.

Så mange som én av fire jenter, 25 prosent, svarer at de har blitt utsatt for minst én grov seksuell krenkelse. Til sammenligning oppgir bare 6 prosent av guttene at de har opplevd det samme.

16 prosent svarte voldtekt

– Andelen jenter som var blitt tvunget eller truet til samleie eller analsex, var 7 prosent. 8 prosent av jentene oppga at noen hadde hatt sex med dem mot deres vilje mens de sov eller var sterkt beruset, skriver forskerne bak studien.

Ved å spørre nærmere om ungdommene mente de hadde vært utsatt for enten voldtekt ved tvang eller trusler, sovevoldtekt eller begge deler i løpet av oppveksten, svarte 16 prosent av jentene at de var blitt utsatt for det. For guttene var det 4 prosent som svarte det samme.

Rapporten på over 150 sider kartlegger bredt hvordan barn og unge utsettes for vold og overgrep gjennom oppveksten på to sentrale arenaer: I familien og i jevnaldermiljøet. Mens familierelatert vold totalt sett er blitt mindre vanlig, har den jevnalderrelaterte seksuelle volden økt.