Hele 71 prosent av befolkningen tror at de som er unge i dag, får det tøffere enn foreldrene sine. Bare 16 prosent tror at dagens unge får enklere liv enn generasjonen før, skriver Klassekampen.

I undersøkelsen som er gjennomført av Sentio Research, kommer det fram at pessimismen er jevnt fordelt i befolkningen. Uansett alder, bosted eller politisk preferanse mener rundt sju av ti at de unge vil få det vanskeligere.

Den eneste gruppa som skiller seg ut, er personer som tjener over 1,5 millioner kroner i året. Her tror «bare» 63 prosent at de unge får det tøffere.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har kjøpekraften økt jevnt og trutt siden 1990-årene, da dagens foreldregenerasjon var unge. Fra 1990 til 2014 økte medianhusholdningens inntekt med 68 prosent, mens utviklingen det siste tiåret har stått i ro.