35 prosent av personene mellom 16 og 34 år eide egen bolig i 2017, sammenlignet med 38 prosent i 2004. Blant personer i slutten av 20-årene har andelen som eier egen bolig, falt fra 54 prosent til 48 prosent fra 2008 til 2017.

Den fallende eierandelen ses i sammenheng med finanskrisen og innstrammingene i reglene for boliglån som følge av den. Det har blitt økte krav om egenkapital og strengere vurdering av låntakers betjeningsevne.

Færre eier i byene

På begynnelsen av 2000-tallet var det små forskjeller i andelen unge som eide bolig i Oslo, sammenlignet med unge i resten av landet. Men forskjellene er blitt større de siste årene.

43 prosent av personer i alderen 20–34 år eide boligen sin i Oslo i 2017, mot 53 prosent ti år tidligere. Det har også vært et betydelig fall i de andre store byene: Bergen, Trondheim og Stavanger. Her har eierandelen falt fra 45 til 38 prosent i samme periode. I resten av landet har fallet vært mindre.

Det er færre boligeiere blant unge som jobber deltid. Andelen har sunket fra 58 prosent i 2006 til 38 prosent i 2017. Det har samtidig vært et markant fall i andelen som eier boligen sin i gruppen som ikke er i arbeid eller utdanning, fra 34 prosent i 2004 mot 20 prosent i 2017.

Størst andel unge eiere i Europa

Norge har likevel den største andelen unge boligeiere i Europa. Nesten en femdel av personer i starten av 20-årene bor i en eid bolig i Norge. I slutten av 20-årene er andelen som bor i eid bolig, 53 prosent, mens andelen øker til 70 prosent for unge i starten av 30-årene.

Eiere er her definert som personer som bor i en husholdning der et husholdningsmedlem eier boligen, og som ikke bor med foreldrene. SSB har ikke mulighet til å skille ut dem som faktisk eier boligen selv.