Her i Norge kan vi virkelig snakke om årstider, og det er ingen tvil om at ulike årstider påvirker oss i ulik grad.

Forskning viser også at vår evne til å tenke og konsentrere oss, også kan bli påvirket, alt ettersom hvilken sesong vi er i. Det skriver forskning.no.

Fem år eldre om vinteren

Nettstedet skriver at tidligere studier, gjort på yngre mennesker, har pekt mot at årstidene påvirker våre kognitive evner. Nå er det også gjort en studie med over 3000 eldre mennesker, både med og uten demens.

Studien fra University of Toronto testet deltakernes evne til å tenke, og konsentrasjon. De lette også etter tidlige tegn til Alzheimer.

Resultatet fra studien indikerte det samme som for yngre mennesker - de kognitive evnene var bedre på sommeren og høsten, enn om vinteren og våren. Faktisk ble tankeevnen målt til å være nesten fem år eldre om vinteren, enn om sommeren.

Dette er kanskje dårlig nytt med tanke på når de fleste har eksamensperiode her i landet?

Vet lite om årsak

Forskerne spekulerer i om temperatur, lys, utetid og fysisk aktivitet spiller inn. Det må flere studier til for å si noe om hvilke miljøfaktorer som kan påvirke, skriver forskning.no.

Til samme tid hadde studien i Toronto visse svakheter, som at hver deltaker bare ble målt én gang, og at deltakerne var fra land som har et temperert klima på den nordlige halvkule.