Det er ennå en god stund til neste års russetid, men for årets tredjeklassinger er planleggingen for lengst godt i gang.

Ved Thora Storm videregående skole har de nå valgt nytt russestyre, og for første gang er det valgt en helt egen inkluderingssjef for russen.

- Det er fælt å høre at noen gruer seg til russetiden fordi de ikke føler de tilhører noen spesiell russegruppe. Vi vil ha en god feiring for alle, på tvers av linjene, også uavhengig av språk og alder, sier den nyvalgte inkluderingssjefen Ylva Nome (18).

På Thora Storm videregående skole har de akkiurat valgt nytt russestyre, og Ylva Nome (i midten) har fått det nye vervet som inkluderingssjef. Mia Langaas til venstre, Sigve Lysne til høyre. Foto: Terje Svaan

Grupper dannet allerede på ungdomsskolen

Fjorårets elevråd reiste forslaget om en egen inkluderingssjef i russestyret ved skolen. Responsen var positiv både fra medelever og skoleledelsen, og nå har elevrådslederne Mia Langaas (18) og Sigve Lysne (18) bestemt at det nye vervet skal opprettes.

- I mediene har det vært et stort fokus på at russ føler seg utenfor på grunn av grupper og få arrangement der alle kan være med. Vi vil hjelpe dem som står litt utenfor, slik at alle føler seg inkludert, forklarer elevrådsleder Mia Langaas (18).

I forkant av årets russefeiring skrev tre trønderske rektorer en felles kronikk i Adresseavisen, der de uttrykte bekymring for utenforskap i russetiden. I en annen artikkel skrev Adresseavisen at russegrupper kan føre til tre år uten venner (for abonnenter).

Nome, Lysne og Langaas forteller at mange ved skolen allerede har gruppert seg for lenge siden. Offisielle instagramkontoer for gruppene har allerede begynt å dukke opp. Foto: Terje Svaan

Elevrådslederne og den ferske inkluderingssjefen ved Thora Storm forteller at grupperinger blant russen blir stadig vanligere, der vennegjenger danner mer eller mindre offentlige grupper med egne klær, instagramprofil og fester. Mange av elevene begynner planleggingen av russetiden allerede før de er ferdige på ungdomsskolen.

- Det har tidligere vært anonyme avstemninger på andre skoler, der man må bli stemt på for å få bli med i en gruppe. Det er akkurat slike ting vi ønsker å få fokuset vekk fra, forteller Langaas.

Felles skolegensere

Både det nye russestyret og elevrådet jobber blant annet med å få på plass felles skolegensere til russen ved skolen, for å unngå at egne grupper bruker sine egne gruppegensere i skoletiden. På den måten blir ikke de ulike grupperingene like synlig - og hvem som tilhører en gruppe eller ikke, ikke like tydelig.

- Vi vil rett og slett skape et fellesskap sammen, der ingen føler seg alene og utenfor. Enkelte har ikke lyst til å delta i russefeiringen, og det er helt fint. Vi vil derimot hjelpe og støtte alle dem som vil delta, sier inkluderingssjef Nome.

- Elevene skal få bestemme selv innad i gruppene, vi ønsker ikke å kontrollere hva de gjør. Vi vil heller hjelpe dem som ikke tilhører noen gruppe, enten ved å hjelpe dem inn i en gruppe om de ønsker, forsikre oss om at alle har et vors å dra til i russetiden, og andre små tiltak, påpeker elevrådsleder Sigve Lysne.

Inkluderingssjef ved russestyret på Thora Storm, Ylva Nome, vil jobbe for et best mulig samhold blant russen på skolen. Foto: Terje Svaan

Rett før russetiden nå i år reagerte flere russepresidenter på at de ikke lenger fikk lov til å ha dåp på skolene, og pekte på at det kunne føre til økt splittelse blant russen. Det endte med at de laget egne leire i marka eller andre steder i byen for å feste, noe som resulterte i forslag om å samle all trondheimsruss i Granåsen.

De aller fleste tredjeklassingene ved Thora Storm gleder seg til den kommende russetiden. Elevrådet og den nyvalgte inkluderingssjefen vil sikre at dette skal gjelde alle.

- Vi vil også ha arrangement før jul der de som ikke har fylt 18 år kan være med. Mange som tar yrkesfag hos oss rekker ikke fylle 18 år til selve russetiden heller, og vi vil jobbe med tiltak for at også dem skal føle seg inkludert.