– Dette har vært gjeldende siden første januar 2022, seier fylkestannhelsesjef i Rogaland Pernille Lysaker.

Fra og med mars vil rabatten bli trekt automatisk når du betaler.

Har du vært hos tannlegen tidligere i 2022, kan du fylle ut et refusjonsskjema som gir deg samme rabatt.

Men det gjelder å holde tunga beint i munnen når det gjelder hvilken tannlege du går til.

Forskjellen privat og offentlig

Stortinget har vedtatt at tannhelsetilbudet i større grad skal dreie seg om individuelt behov. Derfor har de gått for en ordning som gir 50 prosent rabatt til dem som er i alderen 21–22.

Tilbudet gjelder alle undersøkelser og nødvendig tannbehandling. Kosmetisk behandling som ikke har medisinsk grunnlag er ikke inkludert.

Går du til en offentlig tannhelseklinikk, vil du få 50 prosent avslag.

Går du til en privat tannhelseklinikk er det litt annerledes Der vil du nemlig ikke få rabatt fra mars 2022. Men du kan altså fylle ut refusjonsskjema og få 50 prosent rabatt på nødvendig tannbehandling utført i perioden januar til mars i år.

– Tatt grep for å nå flest mulig

Du må kunne dokumentere utgiftene og legge dem ved når du sender inn refusjonsskjemaet.

Til nå har man ikke et konkret tall på hvor mange som har benyttet seg av dette, ifølge fylkestannhelsesjefen.

– Vi har hatt noen disse to månedene, men vi har tatt grep for å nå flest mulig, sier Lysaker.

– Etter at vi kom ut med informasjonen er det fremdeles folk som har avtaler eller er i behandling i februar og mars. Siden de ikke har hatt mulighet til å vite om tilbudet har vi valgt å ha januar, februar og mars som ramme.