– Nå har vi fått nok. Dette har elevrådet ved skolen jobbet med i over ti år, sier elevrådsleder Martha Volløyhaug.

Tirsdag demonstrerte elever ved Trondheim Katedralskole ved fotgjengerovergangen i Bispegata.

– Vi har sebrastriper, men nå blir det snart vinter. Da kommer de til å bli dekt av snø, fortsetter Volløyhaug.

– Må på plass

Det sittende elevrådet har ifølge henne vært i dialog med kommunen om å få et fotgjengerskilt i Bispegata. Et halvt år etter første mail ble sendt, har det fremdeles ikke skjedd noe.

– Katta-elever blir nesten påkjørt daglig på vei til skolen, også når det ikke er vinter. Bilene kjører altfor fort og stopper heller ikke opp. Mange har opplevd at bilene stopper helt inntil dem eller at de må hoppe tilbake til fortauet, sier Volløyhaug.

- Katta-elever blir nesten påkjørt daglig på vei til skolen, sier elevrådsleder Martha Volløyhaug. Foto: Synne Mauseth

Hun opplever ikke at elevrådet har fått noe ordentlig svar fra kommunen når det gjelder skiltet.

– Vi skjønner at det ikke kan settes opp skilt overalt i hele Midtbyen, men dette er en skolevei og kanskje én av de aller viktigste stedene. Vi trenger et skilt før vinteren kommer.

– Uoversiktlig område

Byplansjef ved Byplankontoret i Trondheim kommune, Ragna Fagerli, sier til Trd.by at det ikke er normalt å sette opp skilting ved gangfelt i kryss i Midtbyen, mens gangfelt på rettstrekninger helst bør skiltes.

– De fleste plasser drukner skiltene, men enkelte plasser er det nødvendig fordi det er uoversiktlig i området.

Når det kommer til fotgjengerfeltet i Bispegata, peker Fagerli på at det blant annet er kryssende sykkeltrafikk, trær og bygninger i området og at det framstår som uoversiktlig. Det kan derfor være lurt å skilte dette kryssingspunktet for å markere det for de kjørende.

– Det kan være lurt med en ekstra markering her, og det er en skiltsak som vi kan sette i gang, sier Fagerli.

– Hvilke hensyn tas når dette er en skolevei?

– Vi pleier alltid å ta ekstra hensyn når det gjelder skolevei, men vi er mest obs på de yngste elevene, og ikke videregåendeelever. Vi setter imidlertid stor pris på henvendelsen, og håper at de også sier ifra neste gang de føler at noe må gjøres.