15. april er siste frist for å søke eller legge til flere studieønsker i søknaden din om du planlegger å ta høyere utdanning nå til høsten. Men hva i alle dager skal man velge? Valgmulighetene kan virke uendelige.

Har det derimot gått litt skeis med karakterene på videregående, kan man kanskje tro at valgmulighetene er få. Ja, de er færre, men som du ser på lista under, er de fortsatt veldig mange!

Vi gjør oppmerksom på at noen studieretninger, som bachelor og årsstudium i musikkvitenskap ved NTNU, må bestå opptaksprøver for å være kvalifiserte søkere. Om det er færre kvalifiserte søkere etter opptaksprøve enn antall studieplasser - kan alle kvalifiserte søkere komme inn under hovedopptaket.

Vi har sjekka poenggrensene fra i fjor hos Samordna opptak, og har listet opp studieretningene der alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass under hovedopptaket:

NTNU:

 • Ingeniør, elektro, Ålesund

 • Yrkesfaglærer bygg- og anleggsteknikk, Trondheim

 • Yrkesfaglærer helse- og oppvekstfag, Trondheim

 • Yrkesfaglærer elektrofag, Trondheim

 • Yrkesfaglærer teknikk og industriell produksjon, Trondheim

 • Kunsthistorie, bachelor, Trondheim

 • Matematiske fag, årsstudium, Trondheim

 • Nordisk språk og litteratur, årsstudium, Trondheim

 • Ingeniør, maskin, Ålesund

 • Matteknologi, Trondheim

 • Antikkens kultur og klassiske fag, Trondheim

 • Fransk med didaktikk, Trondheim

 • Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn, Trondheim

 • Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn, Trondheim

 • Ingeniør, skipsdesign, Ålesund

 • Europastudier med fransk, Trondheim

 • Europastudier med tysk, Trondheim

 • Ingeniør, fornybar energi, Gjøvik

 • Fransk, bachelor, Trondheim

 • Nordisk språk og litteratur, bachelor, Trondheim

 • Tysk, bachelor, Trondheim

 • Kulturminneforvaltning, Trondheim

 • Religionsvitenskap, bachelor, Trondheim

 • Ingeniør, geomatikk, Gjøvik

Universitetet i Bergen

 • Norrøn filologi

 • Engelsk, årsstudium

 • Fransk, årsstudium

 • Historie, årsstudium

 • Kulturvitenskap

 • Nordisk

 • Kjønn, seksualitet og mangfold

 • Tysk, årsstudium

 • Kunsthistorie, årsstudium

 • Filosofi

 • Bioinformatikk

 • Klassisk filologi

 • Kunsthistorie, bachelor

 • Arkeologi

 • Filosofi

 • Historie, bachelor

 • Aktuarfag og dataanalyse

 • Matematikk for industri og teknologi

 • Italiensk

 • Kinesisk

 • Naturvitenskapelige fag

 • Lektor, 8.-13. trinn, fransk

 • Lektor, 8.-13. trinn, tysk

 • Teatervitenskap

 • Musikkterapi

 • Lektor, 8.-13. trinn, nordisk

 • Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk

 • Fysikk

 • Geovitenskap, retning geologi

 • Kjemi

 • Matematikk

 • Kjønnsstudier

 • Russisk

 • Engelsk, bachelor

 • Fransk, bachelor

 • Nordisk språk og litteratur

 • Tysk, bachelor

 • Språkvitenskap

 • Retorikk

 • Religionsvitenskap, årsstudium

 • Norsk som andrespråk, årsstudium

 • Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium

 • Statistikk og data science

 • Geovitenskap, retning geofysikk

 • Klima-, atmosfære- og havfysikk

 • Litteraturvitenskap

 • Arabisk

 • Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor

 • Religionsvitenskap, bachelor

 • Lektor, 8.-13. trinn, spansk

 • Nanoteknologi

 • Norsk som andrespråk, bachelor

Universitetet i Oslo

 • Teologi, årsstudium

 • Realfag

 • Biovitenskap

 • Teologi, profesjonsstudium

 • Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk

 • Tysk, bachelor

 • Lektor, 8.-13. trinn, nordisk

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Elektronikk, informatikk og teknologi

 • Fysikk og astronomi

 • Geologi og geografi

 • Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

 • Nordisk: språk, litteratur, retorikk

 • Geofysikk og klima

 • Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk

UiT Norges arktiske universitet

 • Bærekraftig teknologi

 • Ingeniør, datateknikk

 • Ingeniør elkraftteknikk

 • Ingeniør, droneteknologi

 • Ingeniør, maskin, Narvik

 • Ingeniør, automasjon

 • Ingeniør, bygg, Alta

 • Ingeniør, elektronikk

 • Økonomi og administrasjon, Harstad

 • Ingeniør, nautikk

 • Ingeniør, bygg, Mo i Rana

 • Ingeniør, maskin, Alta/Narvik

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø

 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Tromsø

 • Praktisk prosjektledelse

 • Bedriftsøkonomi

 • Engelsk, årsstudium

 • Historie, årsstudium

 • Northern studies

 • Matematikk

 • Nordisk

 • Likestilling og kjønn

 • Ingeniør, datateknikk, Bodø

 • Ingeniør, maskin, Mo i Rana

 • Nordsamisk som fremmedspråk

 • Arktisk friluftsliv

 • Northern Studies

 • Arctic Adventure Tourism

 • Biologi

 • Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

 • Filosofi, årsstudium

 • Økonomi og administrasjon, Narvik

 • Kvensk og finsk

 • Idrett, Alta, bachelor

 • Russlandsstudier

 • Religionsvitenskap, bachelor

 • Historie, bachelor

 • Filosofi, bachelor

 • Arkeologi

 • Kunsthistorie

 • Samfunnsplanlegging og kulturforståelse

 • Ledelse, innovasjon og marked, Harstad

 • Økonomi og administrasjon, Alta

 • Idrett, Narvik, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta

 • Informatikk, helseteknologi

 • Ingeniør, bygg, VVS

 • Ingeniør, prosessteknologi, Tromsø

 • Allmenn litteraturvitenskap

 • Idrett, Alta, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Alta

 • Ingeniør, bygg, Narvik

 • Ernæring

 • Naturbasert reiseliv og entreprenørskap

 • Drama og teater

 • Informatikk, datamaskinsystemer

 • Energi, klima og miljø

 • Romfysikk

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Medieproduksjon

 • Medie- og dokumentasjonsvitenskap

 • Fysikk

 • Matematikk og statistikk

 • Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø

 • Sosialantropologi

 • Spansk- og latinamerikanske studier

 • Ingeniør, prosessteknologi, Alta/Narvik

 • Religionsvitenskap, årsstudium

 • Samfunnsøkonomi

 • Nordisk språk og litteratur

 • Engelsk, bachelor

 • Russisk

 • Statsvitenskap

 • Sosiologi

 • Anvendt fysikk og matematikk

 • Ingeniør, satelitteknologi, Alta/Narvik

MF vitenskapelige høyskole

 • Kristendom/KRLE

 • Teologi, bachelor

 • Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.

 • Religion og samfunn: Religionsvitenskap

 • Ungdom, kultur og trosopplæring

 • Religion og samfunn: Samfunnsvitenskap

 • Teologi, profesjonsstudium

 • Interkulturell kommunikasjon

 • Samfunnsfag

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

 • Husdyrvitenskap

 • Plantevitenskap

Universitetet i Agder

 • Ingeniør, data

 • Ingeniør, byggdesign

 • Ingeniør, mekatronikk

 • Ingeniør, fornybar energi

 • Historie, årsstudium

 • Matematikk, årsstudium

 • Nordisk språk og litteratur, årsstudium

 • Oversetting og interkulturell komm., engelsk

 • Filosofi

 • Anvendt filosofi

 • Historie, bachelor

 • Religion, etikk og samfunn, bachelor

 • Religion, etikk og samfunn, årsstudium

 • Musikk

 • Tysk

 • Samtidsteater

 • Kunstig intelligens

 • Ingeniør, elektronikk

 • Matematikk, bachelor

 • Ernæring

 • Engelsk, bachelor

 • Nordisk språk og litteratur, bachelor

 • Spansk

Høgskulen på Vestlandet

 • Ingeniør, brannsikkerhet

 • Ingeniør, bygg, Bergen

 • Ingeniør, automatisering, Førde

 • Ingeniør, elkraft, Bergen

 • Ingeniør, kjemi

 • Ingeniør, marinteknikk

 • Ingeniør, maskin, Bergen

 • Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen

 • Ingeniør, HMS

 • Ingeniør, produksjonsteknikk

 • Ingeniør, maskin, Haugesund

 • Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi

 • Ingeniør, elektronikk

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag, Stord

 • Ingeniør, havteknologi

 • Ingeniør, automatisering med robotikk, Haugesund

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag, Stord

 • Barnehagelærer, Stord

 • Historie, årsstudium

 • Engelsk, Sogndal

 • Faglærer i musikk, Stord

 • Samfunnsfag, Sogndal

 • Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

 • Reiselivsledelse

 • Drama og anvendt teater

 • Barnehagelærer, Sogndal

 • Geologi og geofare

 • Historie, bachelor

 • Kunst og håndverk

 • Historie, bachelor, nettbasert

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Stord

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Stord

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving, Stord

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kroppsøving, Sogndal

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, naturfag

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Stord

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag, Bergen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kunst og håndverk, Bergen

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, kunst og håndverk, Bergen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, KRLE

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk, Sogndal

 • Engelsk, Stord

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk, Sogndal

 • Idrett, Stord

 • Faglærer i musikk, Bergen

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk

 • Samfunnsfag, Stord

 • Ingeniør, bygg, Førde

 • Musikk

 • Ingeniør, energiteknologi

 • Informasjonsteknologi, Førde

Nord universitet

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bodø

 • Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjon

 • Yrkesfaglærer, elektrofag

 • Yrkesfaglærer, restaurant- og matfag

 • Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk

 • Yrkesfaglærer, service og samferdsel

 • Film og TV produksjon

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bodø

 • Barnehagelærer, Levanger

 • Engelsk, Bodø, årsstudium

 • Historie, årsstudium

 • Økonomi, markedsføring og ledelse, Stjørdal

 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Vesterålen

 • Sosiologi, Bodø

 • Sosiologi, Levanger

 • Husdyrfag, velferd og produksjon

 • Biologi

 • Geografi

 • Økonomi og ledelse, Mo i Rana, årsstudium

 • Journalistikk

 • Engelsk, Bodø, bachelor

 • Nordområde- og nordiske studier

 • Idrettsvitenskap

 • Idrett

 • Historie, bachelor

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Levanger, nettbasert

 • Yrkesfaglærer, naturbruk

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Mo i Rana, nettbasert

 • Friluftsliv, Levanger

 • Lektor, 8.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag

 • Engelsk, Levanger, årsstudium

 • Økonomi og ledelse, Steinkjer, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Levanger

 • Samfunnsfag

 • Spill- og opplevelsesteknologi

 • Musikk

 • Personalledelse og kompetanseutvikling, Mo i Rana

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Mo i Rana

 • Internasjonale relasjoner, årsstudium

 • Internasjonale relasjoner, bachelor

 • Lektor, 8.-13. trinn, samfunnsfag

 • Sosiologi og samfunnsanalyse

Høgskolen i Innlandet

 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

 • Offentlig styring, ledelse og økonomi

 • Idrett, Elverum

 • Animasjon og digital kunst

 • Jakt, fiske og naturveiledning

 • Bedriftsøkonomi, Rena

 • Organisasjon og ledelse, Rena

 • Faglærer i musikk

 • Samfunnsfag

 • Audiovisuelle medier

 • Internasjonale studier med historie, årsstudium

 • Utmarksforvaltning

 • Skogbruk

 • Agronomi, bachelor

 • Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser

 • Reiselivsledelse

 • Landbruksteknikk, bachelor

 • Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor

 • Idrett - spesialisering i trenerrollen

 • Økologisk landbruk

 • Bedriftsøkonomi, Hamar

 • Bærekraftsøkonomi

 • Serviceledelse og markedsføring

 • Music Business - Management

 • Folkehelsearbeid

 • Regnskap og økonomirådgivning

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert

 • Engelsk

 • Music Business - Production

 • Sosialpedagogikk

 • Norsk

 • Landbruksteknikk, årsstudium

 • Musikk

 • Organisasjon og ledelse, Rena, deltid

 • Kulturprosjektledelse

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Reiseliv og turisme

 • Spillteknologi og simulering

 • Ledelse og digitalisering

 • Internasjonale studier med historie, bachelor

 • Lektor, 8.-13. trinn, språkfag

Høgskolen i Molde

 • Bedriftsøkonomi

 • Idrett og adventure

 • IT

 • Marin logistikk og økonomi

 • Bærekraftig logistikk og sirkulær økonomi

 • Økonomi og administrasjon

 • Logistikk og Supply Chain Management

 • Jus

 • Personal- og organisasjonskunnskap

 • Sport Management

 • Petroleumslogistikk og økonomi

 • Jus og administrasjon

OsloMet

 • Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi

 • Ingeniør, bioteknologi og kjemi

 • Ingeniør, maskin

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn med steinerpedagogikk

 • Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv

 • Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk

 • Yrkesfaglærer i restaurant- og matfag

 • Yrkesfaglærer i design- og håndverksfag

 • Yrkesfaglærer i elektrofag

 • Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon

 • Barnehagelærerutdanning

 • Faglærer i design, kunst og håndverk

 • Yrkesfaglærer i informasjonstekn. og medieprod., nettbasert

 • Yrkesfaglærer i frisør-, blomster- og interiørdes.

 • Ingeniør, energi og miljø

 • Yrkesfaglærer i bygg og anleggsteknikk, nettbasert

 • Yrkesfaglærer i elektrofag, nettbasert

 • Yrkesfaglærer i salg, service og reiseliv, nettbasert

 • Yrkesfaglærer i teknikk og industriell produksjon, nettbasert

Universitetet i Stavanger

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign

 • Ingeniør, kjemi og miljø

 • Ingeniør, maskin

 • Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi

 • Religionsstudier

 • Nordisk

 • Reiselivsledelse

 • Religion, kultur og samfunn

 • Drama

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk

 • Matematikk og fysikk

 • Konstruksjoner og materialer

 • Kybernetikk og robotteknologi

 • Petroleumsteknologi

 • Marin- og offshoreteknologi

 • Lektor, 8.-13. trinn, realfag

 • Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag

 • Nordisk språk og litteratur

 • Byplanlegging

 • Ingeniør, geo- og energiressurser

Universitetet i Sørøst-Norge

 • Ingeniør, bygg - konstruksjon og byggdesign

 • Ingeniør, elektro - elkraftteknikk

 • Ingeniør, bygg - plan og infrastruktur

 • Ingeniør, elektronikk - elektronisk systemdesign

 • Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk

 • Ingeniør, maskin - produktdesign

 • Ingeniør, elektronikk - kybernetikk

 • Ingeniør, maskin - produktutvikling

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Drammen

 • Ingeniør, elektro - informatikk og automatisering

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Notodden

 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

 • Idrett

 • Historie, Horten, årsstudium

 • Friluftsliv, kultur og naturveiledning

 • Engelsk, Bø

 • Bedriftsøkonomi

 • Arkitektonisk lysdesign

 • Faglærer i design, kunst og håndverk

 • Friluftsliv, kultur- og naturveiledning

 • Natur- og miljøforvaltning

 • Kulturledelse

 • Siviløkonom

 • Visuelle kunstfag og design

 • Folkemusikk, bachelor

 • Folkekunst, bachelor

 • Økonomi og ledelse, Bø

 • Leire - kunst og design 1

 • Ingeniør, data - cyber physical systems

 • Idrettsvitenskap

 • Historie, Horten, bachelor

 • Internasjonal markedsføring og reiseliv

 • Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Porsgrunn

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Notodden

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Porsgrunn

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Horten

 • Tekstil - kunst og design 1

 • Natur og miljø

 • Norsk, Bø

 • Folkekunst, årsstudium

 • Kunst og håndverk

 • Folkemusikk, årsstudium

 • Kunst og design

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Horten

 • Kroppsøving og idrettsfag

 • Musikk

 • Lektor, historie, 8.-13. trinn

 • Ingeniør, kjemi - ren energi- og prosessteknologi

 • Lektor, norsk, 8.-13. trinn

 • Blues

 • Ingeniør, maskin - konstruksjonsteknikk

 • Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi

 • Språk og litteratur, Horten

 • Innovasjon og entreprenørskap

 • Språk og litteratur, Bø

Høgskolen i Volda

 • Historie, årsstudium

 • Religion, livssyn og etikk

 • Norsk (nordisk)

 • Norsk (nordisk), deltid

 • Samfunnsvitenskap

 • Musikk, bachelor

 • Teater og drama, bachelor

 • Friluftsliv og naturguide

 • Planlegging og administrasjon

 • Design, kunst og håndverk, bachelor

 • Historie, bachelor, nettbasert

 • Idrett og kroppsøving, bachelor

 • Historie, bachelor

 • Grunnskolelærer 1.-7. årstrinn

 • Teater og drama, årsstudium

 • Engelsk

 • Musikk, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Idrett og kroppsøving, årsstudium

 • Design, kunst og håndverk, årsstudium

 • Språk og litteratur

Høgskolen i Østfold

 • Ingeniør, bygg

 • Ingeniør, elektro

 • Ingeniør, maskin

 • Engelsk

 • Statsvitenskap

 • Informatikk: design og utvikling av IT-systemer

 • Bedriftsøkonomi

 • Internasjonal kommunikasjon

 • Kunst og håndverk

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn

 • Fransk

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn

 • Matematikk

 • Musikk

Samisk høgskole

 • Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samisk

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk

Vid vitenskapelige høgskole

 • Kristendomskunnskap/RLE

 • Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.

 • Samfunnsfag, bachelor

 • Teologi, bachelor

 • Teologi, profesjonsstudium

NLA Høgskolen

 • Kommunikasjon, livssyn, kristen apologetikk

 • Barnehagelærer

 • Praktisk teologi og ledelse, Bergen, årsstudium

 • Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen

 • Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Oslo

 • Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, årsstudium

 • Journalistikk, bachelor

 • Teologi

 • Praktisk teologi og ledelse, Oslo, bachelor

 • Grunnskolelærer, trinn 1-7., Bergen

 • Grunnskolelærer, trinn 1-7., Oslo

 • Musikk

 • Naturfag (5.-10. trinn)

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Oslo

 • Utøvende musikk, korledelse

 • Praktisk teologi og ledelse, Oslo, årsstudium

 • Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen

 • Kunst og håndverk

 • Praktisk teologi og ledelse, Bergen, bachelor

 • Journalistikk, årsstudium

 • Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, årsstudium

 • Interkulturell kommunikasjon, vekt på Øst-Afrika

 • Interkulturell forståelse det flerkulturelle Norge, bachelor

 • Interkulturell forståelse med utenlandsopphold, bachelor

 • Interkulturell forståelse

Ansgar Teologiske Høgskole:

 • Kristendom religion, livssyn og etikk

 • Interkulturell forståelse

 • Teologi

 • Praktisk teologi, deltid

 • Musikk

 • Musikk og helse

 • Praktisk teologi

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

 • Bibel og misjon

 • Praktisk teologi

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), deltid, nettbasert

 • Kristendomskunnskap, deltid, nettbasert

 • Kristendomskunnskap, nettbasert

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

 • Teologi og misjon

 • Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), nettbasert

 • Kristendomskunnskap