Økningen skjer først og fremst som følge av flere henvendelser på grunn av parforholdet. Blant de som kontaktet et familievernkontor, var parforholdet den viktigste grunnen til å ta kontakt i 44 prosent av henvendelsene, mot 40 prosent året før.

For en litt mindre andel, 39 prosent, var foreldresamarbeid og veiledning oppgitt som grunnen til at familievernkontoret ble kontaktet, noe som er en nedgang på 3 prosentpoeng fra året før.

Familievernet er et offentlig tilbud fra Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien.

Saker som omfattet hjelp til barn og ungdom gikk ned fra 4,4 prosent av det totale antallet saker til 3,8 prosent.

Det var nesten 1000 flere avsluttede familievernsaker i 2022 enn fjoråret, som var en økning på nær 4 prosent.

I 2022 var det 6,9 familievernsaker per 1000 innbygger mot 6,7 året før. Som året før hadde Region Nord flest (9,7) og Region Øst færrest (6,1) saker per 1000 innbyggere.