– Hvis man tilsetter mer vitaminer, mineraler, aminosyrer, koffein eller andre stoffer enn det som er tillatt til slike drikker, kan det medføre en helserisiko for forbrukerne. De kan da ikke selges i Norge, sier Are Sletta, seksjonssjef i Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Argumentet fra Mattilsynet er at ingen importører har søkt om å få selge produkter fra Prime.

– I gitte mengder er det tillatt å tilsette noen vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til ulike mat- og drikkevarer. Hvis det ikke allerede er tillatt, må virksomhetene søke om dette. Mattilsynet vurderer da om tilsetningen kan medføre helserisiko før det eventuelt gis en tillatelse, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Mattilsynet gjør også oppmerksom på at eventuelle tillatelser kan være begrenset til produkter som er beregnet for personer fra og med 18 år.