Stipendiatene Hamideh Kaffash, Shahin Akbarnejad og NTNUs fagfolk forsker på miljøvennlig teknologi, men PST frykter den er nyttig for det iranske atomprogrammet. De to stipendiatene ved NTNU var begge i gang med doktorgrad i metallurgi. Politiets sikkerhetstjeneste anbefalte Utlendingsnemnda (UNE) i 2014 til å trekke tilbake oppholdstillatelsene. Argumentet var at studiene de var i gang med i Norge, kunne hjelpe Irans atomprogram.

Studentene valgte å gå til sak via Tondheim tingrett for å få fullføre utdannelsen. Men mandag fikk UNE medhold. Studentene anker til lagmannsretten.

– Det er sjelden jeg har vært så sikker på at en dom er feil, sier Risnes.

– Hvis resten av verden tolket sanksjonene mot Iran på samme måte, ville det bety at ingen iranere kunne studere noen form for metall noe sted i verden, sier de to iranernes advokat Brynjulf Risnes til Klassekampen.

Siden 2013 har rundt 70 iranere fått avslag på, eller fått inndratt sin oppholdstillatelse, fordi PST frykter studiene kan gagne Irans atomprogram. Ifølge Klassekampen er mange av disse iranerne i stedet blitt tatt imot med åpne armer i Sverige, Nederland, Canada, Australia og USA.