Økningen fra 2015 til 2016 er på 1,1 prosentpoeng, en mindre økning enn tidligere, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Foregående år har økningen ligget på mellom 1,5 til 1,9 prosentpoeng.

En medvirkende årsak er en mindre økning i startkullet på populære studieretninger som idrettsfag, studiespesialiserende og helse- og oppvekstfag fra 2015 til 2016. Det var samtidig en tydelig økning i mindre utdanningsprogram som naturbruk, bygg- og anlegg og medier og kommunikasjon.