Den ulovlige filmstrømmetjenesten Popcorn Time som legger til rette for at brukerne enkelt kan strømme tusenvis av filmer gratis og direkte i nettleseren, har på kort tid blitt svært populær i mange land.

Mens det i Norge lenge hersket stor usikkerhet og forvirring rundt hvorvidt Popcorn Time er å anse som ulovlig eller ikke, har man i Danmark hele tiden vært tydelig på at dette er en ulovlig fildelingstjeneste.

Denne uken gikk derfor dansk politi til aksjon mot to menn som står bak nettsidene popcorntime.dk og popcorn-time.dk, melder dansk TV2.

Hjemmene deres ble ransaket og de to mennene i trettiårene anholdt. De to er siktet for å ha distribuert kunnskap og instruksjoner om ulovlig innhold på nett. Begge har tilstått.

- Svært skadelig for bransjen

I en undersøkelse TNS Gallup har gjennomført svarte åtte prosent at de bruker tjenesten ukentlig, mens tre prosent sier de bruker den daglig. Det tilsvarer rundt 315.000 norske seere.

Også Mediavision har gjort en undersøkelse. Den viser at 750.000 nordmenn er villige til å benytte seg av muligheten til ulovlig strømming av film og TV-serier.

Leder i Rettighetsalliansen Norge, Willy Johansen, har sett med bekymring på hvordan Popcorn Time har økt i popularitet her hjemme.

- Det er gjort estimat som viser at 500.000 nordmenn bruker Popcorn Time daglig. Det er svært ødeleggende for bransjen, sier Johansen.

Hevder løsningen er enkel

Han er glad for at dansk politi har aksjonert mot de som har lagt til rette for Popcorn Time i Danmark, men forteller at det er vanskelig å identifisere de som står bak.

- Vi har IP-adressen til tusenvis av Popcorn Time-brukere, men har foreløpig ikke klart å identifisere noen tilretteleggere. Det er ikke engang sikkert at de finnes slike i Norge, og Popcorn Time som er et program kan vi ikke politianmelde, sier Johansen, som ikke har tror på at norsk politi vil starte etterforskning på eget initiativ.

Johansen mener den beste løsningen snarere er å pålegge bredbåndstilbyderene å blokkere trafikken.

- Det er fort gjort, og vi mener at Kulturdepartementet etter å ha fastslått at Popcorn Time er ulovlig, burde fulgt opp med å pålegge bredbåndstilbyderne å blokkere Popcorn Time. Nå må vi gå rettens vei, noe som både er en tidkrevende og svært kostbar prosess, sier Johansen.

Arbeider med revisjon av åndsverskloven

På spørsmål om hva man tenker om trafikkblokkeringen Rettighetsalliansen foreslår, svarer Kulturdepartementet oss følgende i en e-post:

«I åndsverkloven er det et eget kapittel som omhandler tiltak ved krenkelser av opphavsrett på Internett. Rettighetshaverne har mulighet til å identifisere hvem som benytter en IP-adresse til opphavsrettskrenkelser. Det er også bestemmelser som gir rettighetshaverne mulighet til å gå til retten for å få hindre tilgang til nettsteder som brukes i forbindelse med opphavsrettskrenkelser. Departementet arbeider med en revisjon av åndsverkloven, der alle er gitt anledning til å komme med innspill.»