En link som fører til det som ser ut som en bussbillett fra Atb for en voksen blir nå spredt på det sosiale mediet Jodel.

- Alle forfalskninger av billetter går inn under dokumentforfalskning og blir politianmeldt, sier kommunikasjons- og markedssjef i AtB, Grethe Opsal.

Følg trd.by på Facebook og Instagram

Kan bli dyrt

Å forfalske en billett innebærer for eksempel å endre dato og klokkeslett på en gammel billett, eller å videresende en billett til noen andre. Det skriver Atb på sine nettsider. Billetten som nå sirkulerer på nettet er å finne på en URL-adresse, og er forvekslende lik de ekte billettene. Billettens gyldighet telles ned fra 30 minutter slik som på de normale, og billetten blir dermed mer troverdig enn for eksempel stillbilder.

På AtBs nettsider står det oppgitt at forfalskning av billlett vil føre til et gebyr på 1500 kroner, i tillegg til anmeldelse. Grethe Opsal sier at busselskapet er opptatt av problemstillingen.

- Vi har generelt stort fokus på at våre resiende skal ha gyldig billett.

Snart kommer høstrutene: Slik blir endringene

Varslet økt mengde kontroller

Opsal sier at falske billetter dessverre dukker opp med jevne mellomrom, men at bussene har sikkerhetskontroller som kan avsløre forfalskningen ved kontroll. AtB har nylig inngått avtale med Nokas, og Opsahl informerer at busspassasjerer kan vente seg hyppigere kontroller i tiden framover.

- I tillegg til bedre inntektssikring for AtB er dette også etterlyst av våre kunder, sier Opsal.

Hun understreker at de fleste reiser med gyldig billett, og oppfordrer de få som ikke gjør det til å tenke over hvilke konsekvenser det kan få.

1. august trapper AtB opp billettkontrollene. Dette skjer hvis du blir tatt.

TWITTER: «AtB går aldri fra A, så kjæm jo aldri tel B»