Forskere ved Universitetet i Sørøst-Norge har spurt om lag 700 ungdomsskoleelever om psykisk stress og uro i skolehverdagen. Resultatene omtales av NRK.

Sju av ti av de spurte opplever skolearbeid som stressende, mens tre av ti engster seg i så stor grad at de sover dårlig natten før prøver.

Undersøkelsen viser også at jenter sliter i større grad enn gutter.

– For noen elever blir gapet mellom egen prestasjonsevne og skolens krav og forventninger for stort. I slike situasjoner vil man reagere på ulike måter. Mens noen gir opp, kan andre slite seg helt ut i forsøket på å prestere like godt som sine jevnaldrende, sier professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Marie-Lisbet Amundsen. Hun står bak studien sammen med professor Per Einar Garmannslund.