I en republisert sak fra 2013så skriver gemini.no at alle gaver i form av gjenstander medfører et såkalt effektivitetstap for samfunnet, med mindre du kjøper akkurat det samme som mottakeren ville brukt et tilsvarende beløp på. Altså må du spørre hva mottakeren ønsker seg, til hvilken pris, og kjøpe akkurat det.

- Basert på amerikanske undersøkelser kan vi anslå at effektivitetstapet (i Norge) ligger på 1 til 1,5 milliarder kroner i desember. Men gaver har en sosial verdi som må trekkes fra dette beløpet, sier professor Fredrik Carlsen ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU.

Dette er forklaringen: Gir du noen en gjenstand til 100 kroner istedenfor å gi dem penger, kan det være at vedkommende slett ikke ville ha den gaven, men noe helt annet. Da har du høyst sannsynlig påført mottakeren et effektivitetstap, for sjansen er liten for at hun eller han ville ha brukt pengene på de greiene du har funnet frem til. Da er det isteden mye mer logisk å gi penger direkte. Pengegaver kan utelukkende gi gevinst for mottakeren.

- For Trondheim er mitt tips at vi kan regne med rundt 100 millioner i effektivitetstap inklusive tidsbruken ved å handle gavene, mener Fredrik Carlsen.

Hvor stort dette tapet egentlig er, avhenger av hvordan du regner. En norsk undersøkelse viser at 11 milliarder går til gaver til barn alene. Andre at vi bruker 15 milliarder på juleinnkjøp i desember, men da er også mat og drikke regnet med.

- Men er ikke pengebruken generelt bra for økonomien og arbeidsplassene?

- Det argumentet holder ikke, mener professor Carlsen.

- For hadde du ikke brukt pengene på julegaver, ville du bare ha brukt pengene på noe annet isteden. Kanskje ikke i desember, men i oktober eller juli, og tidspunktet er vel likegyldig.

- En orgie i velferdsdestruksjon

Økonomen Agnar Sandmo tok for seg dette i en artikkel i et fagblad allerede i 1979, forteller Carlsen til Gemini. Sandmo skrev at det økonomiske tapet på grunn av julegaver det året tilsvarte rundt en halv prosent av nettonasjonalproduktet. Og da var ikke engang det fremtidige rentetapet regnet med. Han argumenterer der for hvorfor gavegiving er en fryktelig måte å omfordele ressurser på. Det bunner i det faktum at folk flest ikke gir gavene mottakeren ønsker seg. Givere bør altså i det minst spørre hva potensielle mottakere vil ha til jul, og deretter holde seg strengt til dette.

I ei bok fra 2009 anslår Joel Waldfogel effektivitetstapet på grunn av julegaver i USA alene til 12 milliarder dollar (rundt 74 millarder kroner) i året, og 25 milliarder dollar (154 milliarder kroner) på verdensbasis.

- En orgie i velferdsdestruksjon, som Waldfogel sa det.

Les flere saker hos gemini.no