På åtte ulike språk informerer siden om at den er «for oss som enten ønsker å kjøpe billig tobakk, snus, alkohol eller annet smuglergods – billig,» skriver Stavanger Aftenblad.

Avisen har ikke lykkes å komme i kontakt med personen som står oppført som administrator for gruppen. Politiet innrømmer på sin side at de er på etterskudd når det kommer til nettbasert kriminalitet som vokser i omfang.

– Både Sørvest og andre politidistrikter skal bli bedre på nett. Blant annet gjennom mer aktiv tilstedeværelse på sosiale medier, sier politiinspektør Grete Winge, lederen for fellesenhet for kriminalitetsforebygging i Sørvest politidistrikt.

– Den tilstedeværelsen politiet har på nett i dag er i stor grad rettet mot vold og overgrep mot barn. Dette er prioriterte og svært ressurskrevende oppgaver. Samtidig har folk et ansvar for å følge loven. Ved å kjøpe smuglervarer bidrar du til å holde liv i kriminell virksomhet, påpeker Winge.

Hun minner om at det er straffbart både å selge og kjøpe smuglervarer, og at man aldri kan være sikker på hva man får når man kjøper smuglervarer.