De fleste nordmenn har en overvekt av positive følelser. Mens det blant heterofile kun er 20 prosent som har en overvekt av negative følelser, er andelen dobbelt så stor for ikke-heterofile med 40 prosent, ifølge undersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Litt over halvparten av panfile har en overvekt av negative følelser. Ifølge SSB betyr dette at over halvparten av panfile oppgir at de i større grad føler seg bekymret, nedfor eller trist, irritert, engstelig og stresset enn glad, engasjert, rolig og avslappet og takknemlig.

Blant aseksuelle oppgir hele 57 prosent at det de gjør i livet, ikke er meningsfylt. Det gjelder også over halvparten av panfile.

Rundt 27 prosent av befolkningen har to eller flere punkter på mål for livskvalitet hvor de skårer lavt. Blant ikke-heterofile gjelder det 44 prosent.

Det er en lignende andel homofile og lesbiske som ikke skårer lavt på noen av de fire målene; tilfredshet med livet, positive og negative følelser, mening og engasjement. Det er imidlertid flere lesbiske som skårer lavt sammenlignet med homofile.