– Jeg mister mellom 4000 og 5000 kroner i måneden. Det utgjør en ganske stor forskjell, sier Charlotte Carlsson.

24-åringen studerer for å bli lektor i samfunnsfag og engelsk ved NTNU. Deltidsjobben i resepsjonen på Britannia har vært et viktig bidrag for å få endene til å møtes i studenthverdagen. Nå som den er borte, får Carlsson kun utbetalt 8265 kroner i måneden. Dette gjennom Lånekassen.

16. mars stengte Britannia dørene, og 310 ansatte ble permittert.

Mange er bekymret

Hvis du er under utdanning eller opplæring har du som hovedregel ikke rett til dagpenger. Dermed forsvinner en viktig økonomisk støtteordning som andre permitterte arbeidstakere kan benytte seg av.

– Vi får mange telefoner fra studenter som er bekymret for den økonomiske situasjonen framover, sier leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien.

Ifølge NSO er sju av ti studenter avhengige av en deltidsjobb i studietiden. Flere studenter er nå i samme situasjon som Dørr. De har blitt permittert og viktig biinntekt blir borte over natta.

Andre studenter jobber som ekstrahjelp eller tilkallingsvikarer, men nå har ikke arbeidsgiver jobb å tilby.

– Vi hører historier om folk som flytter hjem fordi de ikke har råd til å bli boende i byen de studerer i. Når den økonomiske usikkerheten er så stor, så har ikke studentene noe annet valg, sier Øien.

Jobber med støtteordning

Fredag ble det kjent at regjeringens krisetiltak kommer til å koste rundt 280 milliarder kroner. Penger som også skal komme studenter til gode.

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronapandemien så raskt som mulig», står det i en innstilling fra finanskomiteen som Stortinget vedtok i går.

Det er 279.000 studenter i Norge. Leder i Norsk Studentorganisasjon, Marte Øien, forteller at mange av dem vil få store økonomiske utfordringer. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvordan ordningen vil fungere i praksis og når studentene kan forvente å få penger på konto.

Men NSO er klar på at det haster.

– De fleste studenter klarer ikke legge opp en buffer og deltidsjobben er med på å dekke helt nødvendige utgifter. Det vil gå svært kort tid før mange studenter vil få store økonomiske utfordringer, sier Øien.

Ber om utsatt leie

Boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås, sier til Trd.by at de har fått noen henvendelser fra studenter om å få utsatt husleia på grunn av koronautbruddet og permitteringer.

– Det er imidlertid ikke flere enn normalt. Vi har en praksis hvor vi kan gi inntil en måned utsettelse, og fortsetter med det inntil videre, sier hun.

Dersom dagens situasjon blir langvarig, vil Sit ta ei ny vurdering, forklarer hun.

– Vi er forberedt på at det kan oppstå en del problemer på sikt. Det vil vi ta stilling til dersom dette blir langvarig. Jeg vil tro at de studentene som bor privat ligger dårligere an enn de som bor i studentbolig, da studentboligene jevnt over har ei billigere husleie, forteller Glørstad Aspås.

Ble sjokkert

10. mars fikk Carlotte Carlsson beskjed om at hun kom til å bli permittert, og siden 13. mars har hun ikke vært på jobb.

– Jeg ble sjokkert første gangen jeg hørte om permitteringen. Det var da jeg skjønte hvor seriøst det var. Samtidig skjønner jeg det. Jeg vil heller bli permittert nå og ha en jobb å komme tilbake til senere, enn at de hadde pusha drifta til det ikke var noe igjen. Vi har heldigvis fått god informasjon fra arbeidsgiver, sier Carlsson, som jobber 20 prosent ved hotellet.

Når alt av faste regninger er betalt, sitter hun nå igjen med 2000 kroner.

– Jeg bor heldigvis billig med strøm og internett inkludert i husleia. Hvis ikke vet jeg ikke hvordan jeg skulle ha håndtert dette. Der jeg bodde før var jeg helt avhengig av å jobbe ved siden av studiene for å få det hele til å gå rundt, sier Carlsson.

24-åringen har mange venner som også er permittert fra deltidsjobbene sine. Flere studenter er med andre ord berørt av det samme som henne.

– Mange av dem har reist hjem fordi det er mer økonomisk å være der enn å være i Trondheim. Jeg har en bacheloroppgave som skal skrives og blir her, sier Carlsson, som opprinnelig er fra Kongsberg.