I fjor mottok politiet 37 klager på ordensforstyrrelser i forbindelse med russecamper i Trondheim. Mange av klagene kom fra beboere i nærheten av campene, og politiet rykket også ut til flere voldshendelser i forbindelse med russefeiringa.

Trondheim kommune hadde i fjor et mål om å bidra til at russen kunne gjennomføre ei trygg feiring, men lyktes ikke med å finne en ansvarlig arrangør. Det resulterte i at russen satte opp egne camper. I ei pressemelding skriver både kommunen og politiet at de i år vil slå hardt ned på dette.

– Vi ønsker at alle russ skal ha ei trygg, sikker og festlig feiring. Dette oppnås ikke ved å «jage russen til skogs» i respektive russecamper. Vi fraråder derfor årets russ på det sterkeste til å etablere teltcamper både på offentlig og privat grunn, sier politiførstebetjent Tonje Westad ved Trøndelag politidistrikt.

Ikke tillatt i år

Politiet og kommunen begrunner dette blant annet med at russen i år har et annet alternativ etter at organisasjonen Fastlane kom på banen og tok på seg ansvaret for russefeiringa. De tilbyr nå en pakke med ulike arrangementer og fester i Trondheim i mai.

Russecamper vil ikke bli tillatt på offentlig grunn i år. Dersom russen motsier seg dette, vil det få konsekvenser ifølge Westad.

– Da vil russen få pålegg fra politiet om å avslutte aktiviteten i teltet, og rigge det ned innen 24 timer. Den eneste aktiviteten som godtas ved campen da, er nedrigg, sier hun til Trd.by.

Hvis ikke dette overholdes, kan det føre til bøtelegging. Hvor store bøter det er snakk om, vet ikke Westad foreløpig.

Hun understreker at russecamper på privat grunn er søknadspliktige til politiet og meldepliktige til Trøndelag brann- og redningstjeneste. Disse må også forholde seg til gjeldende regelverk angående rigging, brannsikkerhet, HMS-prosedyrer, ROS-analyser, godkjent ordensvakthold, sanitærforhold og adkomst til og fra campen.

– I tillegg skal det ikke være belastende for nærmiljøet med tanke på forsøpling og adkomst til og fra campen. Natterobestemmelsen må også overholdes, sier Westad.

Politiførstebetjent Tonje Westad ved Trøndelag politidistrikt. Foto: Arkiv Adresseavisen

Ubudne gjester

Ifølge avdelingsleder ved Eierskapsenheten i Trondheim kommune, Frank Grønås, var det i fjor rundt 15 russecamper i Trondheim. Han peker på at campene ofte tiltrekker seg ubudne gjester og uønskede miljøer.

– For oss er det viktig å sette russens egen sikkerhet i høysetet. Alle ønsker vi at russen skal ha ei flott russefeiring, men det må skje i ordnede og trygge former, sier han.

Westad kan også fortelle at campene tiltrekker seg uønskede gjester.

– Da tenker vi for eksempel på personer som vil tjene penger på narkotikaomsetning eller de som ikke er gamle nok til å drikke, sier Westad, og legger til:

– Det er heller ingen hemmelighet at de som har ansvar for disse russecampene kommer i en maktposisjon og kan utnytte andre til å gjøre ting for seg. Da tenker vi gjerne på yngre jenter som føler et press på å gjøre seksuelle tjenester eller gutter som må gjøre ulike utfordringer. De presses for å få innpass i gruppa. Dette har det vært fokus på i mange år.

– Gode argumenter

Politiet peker også på at myndigheten ikke kan sitte å se på at 18- og 19-åringer ikke forholder seg til norsk alkohollovgivning mens resten av befolkningen og profesjonelle utesteder må det.

Russepresident ved Byåsen videregående skole, Albert Asmervik, sier til Trd.by at de er kjent med at det i år ikke er lov til å sette opp russecamper i Trondheim.

Albert Asmervik er russepresident ved Byåsen videregående skole. Foto: Privat

– Jeg synes de har mange gode argumenter. Det krever mye ressurser fra politiets side og jeg forstår at kommunen har gått med på å la en privat arrangør styre russefeiringa i år. Det er tryggere for dem at vi er samlet, sier Asmervik, som heller ikke har hørt om så mye misnøye blant sine medelever.

– Jeg vet at det var mye styr i fjor, og det tror jeg mange er klar over.

Han har flere venner som hadde planlagt å ha russecamp i år, men for russegruppa hans, «Foreplay», har det ikke vært aktuelt.

– Vi har et lokale vi kan bruke til vors, og kommer til å dra på Fastlane sine arrangementer.

– Litt dårlig stemning

Russepresident ved Trondheim Katedralskole, Hanne Regine Søyseth, forstår politiets ståsted – da russen i år har arrangementer å gå til.

– Det har vært tradisjon med telt, så selvfølgelig er det litt dumt, men jeg forstår at de vil gjøre det som er tryggest for oss, og enklest for dem og naboer. For meg er ikke dette noe problem, ettersom jeg har billett til Fastlane sine arrangementer, sier Søyseth.

Russepresident ved Trondheim Katedralskole, Hanne Søyseth, sier at de har forståelse for politiets og kommunens bestemmelse. Foto: Privat

Hun forteller at noen av russegruppene ved skolen hadde planer om å sette opp russecamp.

– De kom aldri så langt i planleggingsprosessen, men de ble skuffa og det var litt dårlig stemning. Samtidig innså de raskt at dette var det beste, forteller russepresidenten.