– På generelt grunnlag, anbefaler vi studenter som skal studere i utlandet å gå på utdanninger som er akkreditert, sier president i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA), Ole Kristian Bratset.

– Hvorfor det?

– Dersom du tar en utdanning som er akkreditert, får du støtte fra Lånekassen. Det kan være dyrt nok å studere i utlandet fra før. I tillegg vil en akkreditert utdanning være tilnærmet lik en utdanning i Norge, svarer Bratset.

Slik unngår du drama i kollektivet

Må være godkjent

Fredag fortalte Byas.no historien om Ingrid Ravnanger (19) og Randi Widjaja Melberg (20) som ikke fikk støtte av Lånekassen.

Årsaken til avslaget, var fordi utdanningen de skal ta ved det franske eliteuniversitetet Sciences Po, ikke er kvalitetssikret av franske myndigheter.

Dermed blir ikke utdanningen godkjent av norske myndigheter, noe som igjen fører til at du ikke er kvalifisert til å få studiestøtte av Lånekassen.

Da hjelper det lite at statsministere, FN-ambassadører og fem franske presidenter har studert ved universitetet tidligere.

– Det er selvsagt kjedelig om grader ved utenlandske universiteter blir utilgjengelige for nordmenn, men uansett hvor godt og kjent et universitet er, så må graden akkrediteres og samsvare med en utdanning i Norge, sier Bratset.

Avslaget om studiestøtte til prestisjeuniversitetet i Frankrike kom som et sjokk for Randi Widjaja Melberg og Ingrid Ravnanger. Nå må de betale alle utgiftene knyttet til skolen selv.

Skiller seg ut

Siden utdanningen ved Sciences Po ikke er godkjent, må Ravnanger og Widjaja nå betale alle skolepengene ut av egen lomme.

– Men ber ANSA at studenter styrer unna Sciences Po?

– Nei, universitetet er kjent og har et godt rykte. Dersom man skal se på sjansen for å få jobb etter studiene, kan det være en fordel å komme fra et slikt universitet, sier Bratset.

Dermed er ikke-godkjente utdanninger ved det franske universitetet et unntak fra normen, forteller ANSA-presidenten.

Universitetets rykte og renommé, veier opp for at utdanningen ikke er kvalitetssikret av myndighetene.

– Det er definitivt ikke sluttkjørt dersom du begynner å studere ved Siences Po. Utdanningene kan være av høy kvalitet selv om de ikke faller innenfor et norsk regelverk, sier Bratset, og tenker da spesielt på utdanningene ved det franske universitetet.

Vanlig

Noen universiteter i Europa har stor frihet til å lage egne utdanningsløp, som ikke trenger å bli godkjent av myndighetene i landet.

Dette er vanlig i blant annet Frankrike og Spania.

13.000 studenter fra 150 land begynner ved Sciences Po hvert år.

Etter en bachelor kan du gå videre på et nasjonalt godkjent masterprogram ved samme universitetet, eller ta masterutdanningen ved et av Sciences Pos 470 utvekslingsuniversiteter.

På den lista finner du andre eliteuniversiteter som Oxford, Stanford og M.I.T.

Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo har også en utvekslingsavtale med Sciences Po.

Følg trd.by på Facebook