Foodora har vært etterforsket av Konkurransetilsynet siden februar 2021, på bakgrunn av mistanke om at selskapet var dominerende og hadde benyttet seg av eksklusivavtaler med samarbeidende restauranter.

– Vedtaket fra Konkurransetilsynet sikrer at restauranter som har avtale med Foodora, står fritt til å velge om de også vil samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Dette vil kunne bedre konkurransen og dermed kunne gi et bedre tilbud for kunder som kjøper restaurantmat fra matbestillingsplattformer, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen.

Foodora er ikke enige i Konkurransetilsynets bekymring, men har likevel forpliktet seg gjennom såkalte avhjelpende tiltak til å ikke inngå eksklusivavtaler med restauranter, slik at restaurantene også kan samarbeide med andre matbestillingsplattformer.

Tiltakene har en varighet på tre år fra vedtakstidspunktet.