- Vi har i høst behandlet nye bevillingssøknader for alle skjenkesteder i Trondheim, og når det gjelder Brukbar Solsiden AS vedtok vi å avslå søknaden, sier jurist Hilde Ringard i Trondheim kommune.

Følg trd.by på Facebook

- Kort tids varsel

Det er Eierskapsenheten i Trondheim kommune som behandler søknadene om fornyelse av skjenkebevillinger. Ringard har ikke anledning til å kommentere enkeltsaker ytterligere, men forteller at skjenkebevillingene utstedes for fire år av gangen, og at den nye runden gjelder fra og med lørdag 1.oktober.

- Vi har fått så kort tids varsel fra kommnen på at søknad om fornyelse bevilling ble avslått at vi ikke har noen annen mulighet enn å holde stengt lørdag og søndag. Vi bruker helgen på å jobbe med konkrete løsninger, slik at vi kan åpne igjen til uken, sier styreleder Kristian Strand Nustad i Brukbar Solsiden AS.

Begjært konkurs

I tillegg er Brukbar/Blæst begjært konkurs av både Kemneren i Trondheimsregionen og Skatt Midt-Norge. Saken skal behandles av Sør-Trøndelag Tingrett tirsdag.

Styreleder Strand-Nustad sier det hele er udramatisk.

- Det var et lite krav som var utestående, og det er nå gjort opp, så denne saken er ute av verden.

TORVET: Snart blir det nytt liv i disse lokalene