Siden "toppåret" i 2007, hvor det ble anmeldt over 350 voldssituasjoner i Midtbyen, har tallet nærmest blitt halvert etter utgangen av 2015.

Lik trd.by på Facebook!

- Vi hadde prøvd mange tiltak uten å lykkes før det. Så foreslo vi til kommunen å skrenke inn skjenketiden, og det fikk en umiddelbar effekt, sier politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han forklarer at før innskrenkingen av skjenketiden i 2008, fra klokken tre på natta til klokken to, var det desidert mest vold i timene mellom klokken tre og fire.

Les også: - Fulle folk mobber tiggerne

Etter innskrenkingen ble voldsepisoder i denne timen redusert med 67,8 prosent.

- Det kan vanskelig forklares med noe annet enn en direkte konsekvens i forhold med redusert skjenketid.

Flere tiltak

Også andre tiltak har hjulpet politiet med å få ned antall voldssituasjoner i byen.

Blant tiltakene har det vært kursing av utelivsnæringen, styrket samarbeid mellom kommune, utelivsbransjen og politiet, samt skjenkekontroll og skjerpede reaksjoner på overtredelser av alkoholloven.

Les også: Her er ti ting du må vite om øl!

Politistasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Økning av episoder på Solsiden

Selv om antall voldsepisoder har blitt redusert i Midtbyen, så har politiet registrert en mer uheldig økning på Solsiden.

- Der har vi hatt en økning, sammenlignet med hvordan situasjonen var, sier Nordtvedt.

Stasjonssjefen forklarer det med at det har blitt etablert flere utesteder der de siste årene.

- Når det er mange mennesker samlet på et lite geografisk område hvor det konsumeres rusmidler, øker det voldsutøvelsen. Det har vært en negativ utvikling der som vi følger opp med ulike tiltak, sier han.

Sjekk ut: Vanskligere å miste skjenkebevillingen

Uenig om skjenketider

Daglig leder ved The Mint, Knut-Robert Brustad, mener at det ikke hadde vært noe problem med å ha skjenking til klokken tre per dags dato.

- Det er mye tryggere å være på byen nå enn for ti år siden. Vi har utdannede vektere som er dyktige, og politi som passer på utenfor utestedene. Det er viktig at det blir mindre vold og der er jeg enig, men jeg tror ikke skjenketider har så mye å si, sier Brustad.

Han mener at utestedene i Trondheim er flinke til å holde retningslinjene, men at dagens skjenkelov fører til store ansamlinger av berusede personer.

- Alle som har vært på fest i Nordre opplever jo kaos når det stenger, da skal alle ut samtidig og det blir ekstremt mye folk.

Lang kveld på byen? Slik kan dagen bli litt bedre!

Oftere vold mot politiet

Selv om kortere skjenketid og styrket samarbeid mellom kommune, utelivsbransjen og politiet har ført til færre voldsepisoder, så er det noe mer alvorlig som bekymrer politiet.

For i løpet av ett år er det rundt 50 saker som dreier seg om vold mot politiet.

Se denne karen motsette seg arrest

- Det kan synes som at terskelen for å utøve vold mot politiet faktisk har blitt lavere enn den var tidligere, forklarer Nordtvedt.

- Vi opplever at en del mennesker motsetter seg og utøver vold i forbindelse med pågripelser hvor folk setter seg sterkt i motverge og utøver vold mot politiet, forklarer han.