Lik trd.by på Facebook!

Vår utelivsfotograf dro på utkledningsfest på Studio 26 forrige torsdag. Se hvem hun møtte der.