Mandag skrev trd.by om utestedet The Mint, som sto i fare for å miste skjenkebevillingen i fem uker.

Det er rådmannen som har anbefalt en inndragelse av retten til å skjenke alkohol i fem uker, etter en kontroll gjort på utestedet i desember i fjor.

Les mer om bakgrunnen her

Tirsdag kom saken opp i formannskapet i Trondheim kommune. Der ble det enstemmig vedatt å følge rådmannens anbefaling, noe som betyr at The Mint mister bevillingen i fem uker.

- Jeg synes det er veldig trist. Det er ikke stort mer å si, sier daglig leder Knut-Robert Brustad ved The Mint til trd.by.

Restauranten er uenig

Under kontrollen ble det avdekket brudd på alkoholloven. Kontrollørene fant en kvinnelig gjest  som ikke kunne ta vare på seg selv og som ikke fikk nødvendig bistand.

- I tillegg var det flere gjester som var åpenbart påvirket av rusmidler som oppholdt seg på skjenkestedet, hvorav en av de åpenbart påvirkede gjestene ble skjenket alkoholholdig drikk, heter det i rapporten fra kontrollen.

Restauranten selv er uenig i at den nevnte kvinnen var åpenbart påvirket.  I rapporten heter det at skjenkekontrollørene avdekket også at en annen kvinne ikke fikk nødvendig bistand til tross for at hun trengte dette. Bevillingshaveren er også uenig i dette, og mener denne kvinnen ikke hadde behov for bistand.

- Videre har skjenkekontrollørene beskrevet sitt helhetsinntrykk av stedet som innebærer at de konkluderte med at tre personer, foruten de to nevnte kvinnene, var åpenbart påvirket av rusmidler. Tilleggsrapporten beskriver en nærmest kaotisk tilstand på skjenkestedet, heter det i saksutredningen.

Vil anke

Knut-Robert Brustad forteller at han er fast bestemt på å anke saken. Hovedgrunnen til det er de nye prikkreglene for utesteder som trådte i kraft 1. januar. Det innebar blant annet at et utested ikke kan miste skjenkebevillingen som følge av én enkeltepisode. Skjenkekontrollen som The Mint ble fellt for skjedde før de nye reglene ble innført.

- Vi kommer til å anke saken. Vi synes det er veldig brutalt å måtte stenge i fem uker for noe som ville ha resultert med åtte prikker i 2016, sier Brustad.

Anken vil trolig medføre at utestedet kan holde dørene åpne til saken blir behandlet på nytt.

GUIDE: Her finner du uteplassen for deg!

I mandagens intervju fryktet daglig leder Knut-Robert Brustad ved The Mint at denne avgjørelsen kan bety slutten for utestedet.

- Det er stor fare for det, ja. Fem uker er jo veldig lenge. Du kan jo prøve stenge hvilken som helst bedrift i fem uker, og se hva som skjer, sa Brustad til trd.by.