Det skjer etter at Medietilsynet har ført tilsyn med to episoder av programmet Spårtsklubben og to episoder av Harm & Hegseth, skriver Kampanje.

Paragraf 3–7 i kringkastingsloven slår fast at produktplassering skal identifiseres på en tydelig og nøytral måte ved begynnelsen og slutten av programmet, samt etter reklameavbrudd. Det mener Medietilsynet at VG ikke har klart å følge.

– Samlet bidrar forholdene som vist til over at bruddene kan vurderes som grove, og at det kan være grunnlag for sanksjon i form av advarsel, skriver tilsynet.

VGTVs administrerende direktør Thomas Manus Hønningstad oppsummerer svaret som nå skrives til Medietilsynet med «Vi legger oss helt flate». Han kaller det videre en rutinesvikt, særlig ettersom VGTV har fått varsel for brudd flere ganger før.