Norsk koronamonitor fra Opinion har i flere uker spurt til sammen 14 500 nordmenn om de har trent den siste uken, og hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

– Antall nordmenn som oppgir å være i dårligere form, økte både før og etter påsken og er nå på sitt høyeste nivå siden Norge stengte ned. Mange innser nok at veltrente kropper fra lange skiturer uteble i år, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Fire av fem nordmenn oppgir å ha trent innendørs eller utendørs den siste uken, slik som løpetur, gåtur, kroppstrening eller lignende. Cirka en av fem oppgir at de ikke har gjort noe av dette.

– Kvinner er litt flinkere til å trene enn menn, men det er bekymringsfullt å se at yngre mennesker i større grad oppgir at de ikke trener og er de som i stadig større grad oppgir å være i dårligere fysisk form, sier Askheim.

I befolkningen som helhet oppgir nesten tre av ti nordmenn at de nå har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. En av ti oppgir bedre form, mens seks av ti sier at den fysiske formen er uendret.

Av dem som er under 30 år, svarer nå nesten halvparten at formen er blitt dårligere, sammenlignet med tiden før koronautbruddet.

– Vi begynner å nærme oss en fordobling av unge mennesker som sier at de er i dårligere fysisk form, sammenlignet med hva de sa i forrige måned. Fortsetter trenden fremover, så er dette alarmerende, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.