Kulturdepartementet gir Landsforeningen Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening i oppdrag å etablere og drive et ressurssenter for egenorganisert idrett.

– Søknadene fra de to organisasjonene viser ulike styrker som gjør at de utfyller hverandre. Ved at de sammen etablerer og drifter dette ressurssenteret, vil resultatet bli et sterkere senter enn hver av de kunne fått til alene, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en pressemelding.

Fikk to millioner

Det planlagte ressurssenteret fikk to millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett 2017 og ytterligere to millioner i neste års statsbudsjett. Planen er at det skal bli gitt årlige tilskudd til senteret i en prosjektperiode fram til og med 2021.

– For å ivareta målene i idrettspolitikken må vi legge til rette både for den organiserte idretten og for dem som ønsker å drive egenorganisert fysisk aktivitet utenfor idretten. Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, sier kulturministeren.

For hele landet

Kulturministeren legger vekt på at de to organisasjonene både har mye erfaring med å legge til rette for egenorganisert aktivitet og tyngde i sentrale egenorganiserte ungdomsmiljøer.

– Dette samarbeidet vil kunne legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet, sier hun.

Eksempler på slik egenorganisert idrett er skating, BMX-sykling, klatrevegger, petanque-bane og utendørs treningsapparater.