I en norsk studie har forskere funnet en stor helsegevinst: Halvert risiko for tidlig død. Studien er omtalt av Forskning.no.

Deltakerne hadde på seg et apparat som målte alle skrittene de tok i løpet av en dag, der de minst aktive gikk rundt 4500 skritt per dag, og de nest minst aktive gikk rundt 7000 skritt om dagen.

Det er i denne overgangen forskerne finner den store helsegevinsten med de halverte risikoen for tidlig død. Gikk deltakerne mer enn dette, fant forskerne at risikoreduksjonen flatet ut.

Det sies at vi bør gå 10 000 skritt om dagen for å holde oss i form. Men hvor har vi egentlig dette tallet fra?

Trd.by har tidligere skrevet om at en forsker ved Harvard University i USA har konkludert i en vitenskapelig artikkel at dette tallet rett og slett var et resultat av en helt tilfeldig markedsføringsstrategi hos et japansk firma.

Forskjellen mellom gruppen som var minst fysisk aktive og gruppen som var nest minst aktiv i den norske studien, er oppsiktsvekkende:

– Dette er funn som må bekreftes av andre studier for å sette to streker under svaret. Men samtidig peker flere andre store og gode undersøkelser i samme retning, noe som styrker funnene våre, sier Bjørge Herman Hansen, professor i idrettsvitenskap ved Universitetet i Agder og Norges idrettshøgskole til Forskning.no.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, og deles på nytt til glede for nye lesere.