24. september 2017 ble det bestemt at travbanen på Leangen skal flyttes til Malvik kommune. Der travbanen står på Leangen skal det nå komme boliger. I disse boligene skal man sove, leve, spise. Men det kan hende at de som bor i disse boligene må droppe spisingen, fordi travbanen flyttes ikke bare til Malvik, den legges over matjorda.

Planen er nå å legge travbanen på flat jord, og arealet er på 80 dekar matjord. Dette tilsvarer 80 000

Hedwig Thiery Aresvik (19) er lokallagsleder for Trondheim Natur og Ungdom. Foto: Privat

kvadratmeter med Trøndelags beste matjord. Malviks egen rådmann mener at ved å avsette areal til en

travbane, vil Malvik ta en aktiv rolle i en regional utvikling. Kjære Carl Jakob Midttun, du har fullstendig rett. Dette vil definitivt bidra til en regional utvikling - i feil retning!

Travbanen vil bidra til tap av matjord, tap på produksjon, og tap på lokale bønder. I 2015 la næringskomiteen frem sin innstilling for jordvernsforliket. Planen var å bygge ned 4000 dekar med matjord hvert år. Dette tilsvarer nesten 600 fotballbaner i året. Jordbruk er rett og slett ikke en prioritet i Norge.

Dessverre er det ikke slik at det bare er bønder som er avhengig av matjorden Carl Jakob. Vi er alle avhengig av å beholde matjorden. Jord å dyrke på er viktig for kulturlandskapet. Jordbruk er Norges hårbørste. Om det ikke hadde vært for dyrking av matjord og beite hadde landet vårt grodd igjen.

Norge har store mengder med arter, som villbier og humler, som er avhengig av kulturlandskap for å kunne leve og pollinere opp til 30 prosent av maten vi spiser. I Norge er kun 3 prosent av landarealet vårt dyrkbart. Av disse 3 prosentene kan kun en tredel brukes til å dyrke noe annet enn gress. Som nasjon har Norge ansvar for å brødfø sin befolkning, ikke importere 60 prosent av maten vi spiser, inkludert fôret til husdyrene våre.

Dyrket mark: Slik vil en ny travbane kunne se ut i landskapet ved Leistad i Malvik. Foto: Malvik Travlag/Adresseavisen

Å støtte lokale bønder er ikke bare miljøvennlig men solidarisk. Vi har en stadig økende verdensbefolkning, og med økende klimautfordringer er det å gi mat til verdens befolkning på en miljøvennlig måte en av de største utfordringene vi står overfor i vår tid. Vi må ikke bare satse på mer jordbruk, vi må satse på flere små jordbruk over hele Norge! Store gårder trenger mer diesel, kunstgjødsel og importerte sprøytemiddel og jord for å kunne produsere. Og det er ikke bare Sør-Norge som skal få hårpleie, vi må ta vare på kulturlandskapet over hele Norge.

Et annet problem med denne prioriteringen er at hvis et problem skulle oppstå vil dette gi store tap. I sommer hadde vi en stor tørke, og mens noen lå ut og slikket i seg solstråler hadde bøndene krisemøter. Tørken førte til fôr- og kornavlingstap, samt et tap på mellom fem og seks milliarder kroner. I løpet av et helt år blir det normalt sendt ut ca. 700 søknader om erstatning, men i løpet av denne sommeren ble det sendt inn 14 400 erstatningssøknader.

Carl Jakob, Malvik-prosjektet vil koste oss 269 millioner kroner. Det starter i årsskifte 2018/2019 og skal være ferdig i løpet av 2020. Dette er penger man kunne ha brukt på å styrke jordbruket istedenfor å svekke det! Vi må sette ned foten. Nok er nok, vi kan ikke gi fra oss matjorden! Jeg sier stopp!

Vi må si NEI til travbane, og JA til grønnsakshage!