Effektivisering, et ord de fleste har et middels forhold til. Et ord som betyr å gjøre ting bedre, raskere og til mindre kostnad. Som jo kan være gull på mange måter, men det finnes en grense.

Våre politikere, og spesielt dagens regjering, er lidenskapelig opptatt av å effektivisere driften av AS Norge. En passion som ingen har sett maken til. Men jeg blir en smule bekymret.

For når effektivisering går utover sikkerheten og tryggheten til mann i gata, da har det gått en smule for langt. Se nå bare på luftambulansekrisen. Der har man effektivisert så mye at det ikke er folk til å drifte luftambulansen i våre nordlige fylker.

Kjære politikere, dere må roe ned denne effektiviseringsmanien. Ikke alt trenger å gjennomgå så svære effektiviseringsreformer. Ikke for enhver pris. Ikke når det fører til kutt i viktige helsetjenester for sårbare folkegrupper. Eller mangel på dyktige medarbeidere i alle mulige offentlige etater og tjenester.

Når det er mangel på bemanning på grunn av kostnadseffektivisering. Når man har stoppeklokketelling i sykehjemssektoren/boligsektoren for funksjonshemmede med flere, når luftambulansen står på grunn av denne effektiviseringen. Så har den gått for langt, Erna Solberg!

Nok er nok, jeg meldte meg ut av politikken på grunn av politikernes merkverdige og særøkonomiske grådighet. Der penger teller mer enn liv og verdighet. Jeg er grådig lei politikere som tenker mer på egne prestasjoner og prestisje enn på «the common man» og hans/hennes ve og vel.

Effektivisering må skje på gode premisser, ikke bare for å spare noen usle kroner som kunne vært brukt bedre. På tide å stoppe sparekniven og dra på seg spanderbuksa, Erna. Vi har da mer enn nok penger til å sørge for at nordmenn får den velferden de har krav på skulle jeg mene.

Med alle de sinnsykt dyre avgiftene og skattene, så drar staten inn nok penger til at vi ikke behøver en så voldsom kutt- og effektiviseringspolitikk!

Ferdig snakka!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no