Noe jeg undrer meg over stadig vekk, er politikeres evige trang til å forandre på ting som fungerer bra nok fra før av. Jeg ser at mange høringssvar om reformer og tiltak gjerne sier at ting er bra som de er, og at eventuelle forandringer gjerne gjør ting verre for de som faktisk rammes av endringene.

Som jeg påpekte i et annet innlegg om dette med effektivisering, så det finnes da grenser for hvor mye effektivisering våre såkalte politikere skal gjennomføre. Det er noe med dette å moderere seg en smule. Og skal vi tro trønderske bussjåfører, så er ikke Trondheim Kommunes og Trøndelag Fylkeskommunes favorittbuss til Metrobussprosjektet den beste løsningen.

Ei er mange av statens forslag til endringer av tilbud og tjenester til de mest sårbare i samfunnet spesielt gode for de som rammes hardest. Jeg har ikke lest alle høringssvarene i alle saker, men jeg følger med nå og da, og ser pessimismen fra ulike interesseorganisasjoner.

Deres reaksjoner er ofte entydige: IKKE BRA. Likevel mener de sedvanlige politikerne at de alltid vet bedre enn oss vanlige dødelige, og bestemmer seg arrogant for å gå får den løsningen de liker best, gjerne den billigste og på lang sikt den dårligste.

Fredrik Trøan Johansen mener at velgerne må kreve mer, og at politikerne må bli flinkere til å lytte til sine velgere. Foto: Privat

Så får det være at vi vanlige får det litt dyrere, trangere og dårligere enn før. Arrogant og unødvendig spør du meg....

Jeg forlot politikken fordi jeg synes dagens politikere har mistet grepet når det gjelder dette med å føre god politikk som skaper trygghet og forutsigbarhet for Ola og Kari Nordmann. Kutt meg her og kutt meg der, en avgift der og en avgift her.

Samme hvordan du vrir og vender på det så har ikke dagens politikere det minste peiling på hvordan livet til en gjennomsnittlig norsk borger arter seg. De har liksom mistet kontakten med velgerne. Og velgerne har mistet mye av engasjementet. Det må vi gjøre noe med! Velgere må kreve mer og politikere må lytte mye mer til oss velgere og handle deretter!

Politikk handler om å skape nye muligheter for alle og enhver, enten du er funksjonsfrisk eller funksjonshemmet, innbygger eller innvandrer. Men jeg føler våre politikere er mer opptatt av sitt eget ve og vel, ettermæle og prestisje.

Jeg tror ikke en milliardhall og en milliardbuss har mye å si for den jevne trønders livskvalitet, derimot vet jeg at et forsvarlig helse- og omsorgstilbud fra barnsben av til alderdommen har MYE å si for den samme livskvaliteten.

Ferdig snakka!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no