InFact har på oppdrag fra Nationen, spurt nordmenn om de har planer om å spise mindre rødt kjøtt i 2023. Nesten en av fire, 23,6 prosent, svarer at de ønsker å redusere forbruket.

Men i aldersgruppen 18 til 29 år svarer 29,1 prosent av de vil redusere inntaket. Rundt 6 prosent sier de ikke spiser rødt kjøtt. Samtidig svarer nesten seks av ti, 58,9 prosent, at de vil spise like mye som i dag.

Henrik Nordtun Gjertsen, leder i Norges Bygdeungdomslag, er kritisk til svarene og peker på at kjøttproduksjon er en bærebjelke for distriktslandbruket og bygder over hele landet. Han viser til at den norske geografien ligger godt til rette for kjøttproduksjon.

– I en tid med global matusikkerhet er vi avhengige av at alle land utnytter sine ressurser, og rødt kjøtt er det vi har best forutsetning for å produsere i store deler av landet, sier han.

Gina Gylver, leder i Natur og ungdom, sier hun er glad for at nær hver tredje unge voksne vil kutte i forbruket.

– Det er bra at det ligger såpass høyt, men det burde ligget enda høyere, sier Gylver til Nationen.