Resultatene av et nyere studie utført av forskere ved University ofExeter og University of Leicester, viser at du, med minimalinnsats, kan høste en av løpingens viktigste fordeler – sterkereskjelett. Kun et minutt eller to med løping per dag skal være nok.

Forskerne sammenlignet aktivitetsnivået og beinhelsen til 2500kvinner, og fant ut at kvinner som i gjennomsnittet var i aktivitetmed høy intensitet i 60-120 sekunder daglig (tilsvarende å løpe i middelsfart), hadde fire prosent bedre beinhelse enn de som beveget segmindre. Løp de mer enn to minutter førte dette til enda bedrebeinhelse, noe som ble vurdert gjennom en ultralydskanning avdeltakernes hælben.

- Vi vet ennå ikke om det er bedre å dele oppdenne lille mengden trening gjennom hele dagen, eller gjøre alt påen gang. Heller ikke om litt lenger trening en eller to dager iuken er like bra som 1-2 minutter per dag, sier Dr. Victoria Stilesved University of Exeter.

Følg trd.by på Facebook

Instituttleder for samfunnsmedisin ogsykepleie ved NTNU, Siri Forsmo, forteller at du trenger ikkenødvendigvis å løpe, og at det hele henger sammen med kroppsvektendin.

- Du kan ikke løpe deg til gorillaskjelett, det henger sammenmed kroppsvekten din. De som løper mye blir ofte veldig tynn, og datrenger ikke skjelettet være like sterkt.

Vekten din avgjør altsåhvor mye trykk skjelettet din opplever, og jo lettere du er – jomindre trenger skjelettet ditt å tåle. Ved løping er man litt iluften, og dermed får man et større trykke på foten, noe som gir etstørre trykk og mer vekt på beina. Kroppen tilpasser seg hele tidendet som kreves av den ifølge Forsmo.

- Det kan virke stimulerendepå beina, men det er ikke sikkert. Heller ikke om det har noe å sifor eksempelvis armene.

Forsmo synes det er vanskelig å si noe omforskningen, men poengterer at litt fysisk aktivitet uansett vilvære bra for både kroppen og hodet.

- Løping er ikke bare bra forbeina, men også med tanke på hjerte- og karsykdommer. Du forbrennerheller ikke flere kalorier av å løpe en mil, enn å gå fort en mil.Når du går tar du nemlig flere skritt. Er det noe som har virkeligeffekt for beina, så er det tresteg, men det vil vi ikke gå ut åanbefale til folk, sier hun.

- Ut fra et folkehelseperspektiv erdet vanskelig å si hva man skal gjøre for å bedre skjelettet. Detviktigste er at du bruker musklene som er festet til skjelettet.

-Altså hele kroppen?

- Ja, det blir jo det, hele kroppen.

Her er guiden for å overleve en ettermiddag på Ikea

Trondheim har et av landets dyreste nattbusspriser