Mindfulness og meditasjon har vist seg å være en effektiv og tilgjengelig behandling mot angst og depresjon. En studie viser imidlertid at indre ro og tankemestring ikke er løsningen for alle. Det skriver forskning.no.

Forskere fra England har nemlig sett på negative effekter av mindfulness. Studien viser at åtte prosent av de som har prøvd det, får negative effekter og blir mer engstelige og deprimerte enn de var fra før av.

Gir slipp på kontrollen

Jon Vøllestad er forsker ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har gjennomført en egen kunnskapsoppsummering om mindfulness i pyskologisk behandling.

– Selve metoden mindfulness har til hensikt å gjøre folk mer oppmerksomme her og nå, på det som skjer både i oss og omkring oss, sier han til forskning.no.

Mindfulness handler altså ikke om tankekontroll, men å heller gi slipp på kontrollen.

– Folk med angst og depresjon bruker mye tid på å prøve å kontrollere tankene sine, de prøver å unngå det de opplever. Mindfulness, i likhet med annen psykologisk behandling, er å legge fra seg unngåelsene, og heller se om man kan møte tingene sånn som de er, sier Vøllestad.

- Viktig studie

Ifølge Vøllestad kan det å bli bedt om å gi oppmerksomhet til det som er smertefullt og sårbart i livet, for noen bli overveldende.

Han mener at studien er viktig fordi den viser at selv om man ønsker å hjelpe folk, kan det slå dårlig ut.

– Det at psykologiske behandlingsformer kan ha utilsiktede konsekvenser, har fagfolk og behandlere kanskje ikke hatt så mye fokus på tidligere. Og nå begynner man med rette å bli opptatt av det, sier han.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.