Tirsdag skriver forskning.no at det å lese en tekst høyt hjelper oss med å få lagret ord i langtidshukommelsen. Selve studien er gjort ved Waterloo University i Toronto, og sto publisert i tidsskriftet Memory.

Ifølge forskerne bak studien er det nettopp den doble handlingen vi gjør når vi leser høyt og hører oss selv samtidig som sørger for at det fester seg.

Lagres lettere i langtidsminnet

- Når vi plusser på en aktiv handling til et ord, som å lese det høyt for oss selv, blir ordet mer tydelig i langtidshukommelsen, og lagres lettere, forklarer professor Colin M. Macleod ved psykologisk institutt ved Waterloo University i Toronto i Canada i ei pressemelding.

Hvorfor det er slik, er de riktignok ikke sikker på. Men de antar ifølge forskning.no at det enten er den motoriske informasjonen vi får ved å uttale ordet, eller at bare selve vissheten om at vi sier det selv bidrar til at vi husker det bedre.

I selve studien ble søkelyset satt på fire forskjellige læremetoder. De 95 deltagerne som var med skulle enten lese selv, høre noen andre lese høyt, høre opptak av seg selv der de leste inn ordene to uker senere eller lese høyt i sanntid.

Det var 160 substantiver på mellom fire og seks bokstaver de skulle pugge.

– Denne studien viser at det å bruke stemmen mer aktivt under innlæring av noe nytt, bedrer minnet, mener MacLeod ifølge forskning.no.

Generell aktivitet hjelper på

Det er kanskje ikke det beste tipset om du foretrekker å sitte i en lesesal. Men heldigvis finnes det flere råd. Det er nemlig ikke bare høytlesning som hjelper på læreevnen, ifølge nettstedet. De viser til tidligere forskning som sier at annen aktivitet under innlæring også bedrer hukommelsen.

- Å notere det man skal lære, enten det er med håndskrift eller på tastatur, gjør at man husker stoffet bedre. Men den gammeldagse måten er best. Å gjøre notater for hånd har faktisk en spesielt gunstig effekt for studenter, viser forskning gjort av hjerneforskere fra NTNU.

Studien de viser til ble gjort i Trondheim der 20 studenter viste at studentene husket bedre når de noterte for hånd, enn på datamaskinen.

– Ved å bruke penn er det mye mer aktivitet i de sensomotoriske delene av hjernen, forklarte Audrey van der Meer til Utdanningsnytt. Hun gjorde denne studien sammen med Ruud van der Weel. Begge er professorer ved psykologisk institutt ved NTNU.

De mener at ordene blir mer personlig og at man får en personlig referanse til ordet når man uttaler det høyt.

I tillegg til skrivinga skal også det å tegne bilder under pugginga hjelpe på hukommelsen.

Bruker du for mye tid foran skjermen? Det kan gå utover karakterene dine, mener forskere